Fase 2 av forskningsprosjektet Crowdfunding av kulturprosjekter er nå godt i gang med fokus på Norden. I disse dager har det gått ut en spørreundersøkelse til 1274 prosjekteiere fra de kulturelle næringer som er blitt finansiert gjennom crowdfunding de fem siste årene fra 2012 til 2016.

Første nordiske kartlegging

Det er professor Lluis Bonet ved Universitet i Barcelona og tilknyttet forsker ved Kunnskapsverket,  Anders Rykkja, daglig leder av Norske festivaler og tilknyttet forsker ved Kunnskapsverket, forskningsassistent Mia Meidell Haaland, Hil, og researcher Eva Sastre Canelas ved School of Economy and Business, University of Barcelona, som nå gjennomfører denne omfattende kartleggingen av crowdfunding som alternativ finansieringskilde av kulturprosjekter.

Crowdfunding blir på norsk oversatt til folkefinansiering.

- Vi har utarbeidet en liste på totalt 1275 unike prosjekter som har oppnådd sitt finansieringsmål. Kickstarter er den klart mest populære plattformen. 43 % av prosjektene har brukt dem, sier Anders Rykkja.   

Anders
Anders Rykkja, Norske Festivaler, HiL og forsker i Kunnskapsverket. Foto: HiL 

I tillegg til de Nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland er også Island og Færøyene inkludert. Plattformene som har vært kartlagt er Bidra.no og Newjelly (Norge), Boomerang.dk (Danmark), Karolinafund (Island), Invesdor og Mesenaatti (Finland), Fundedbyme (Sverige) og Kickstarter og Indiegogo (USA).

100 millioner

-Det er også interessant å merke seg at prosjektene som har brukt Kickstarter har klart å reise nesten 100 millioner kroner i finansiering til prosjekter eller virksomheter, sier han.

Kickstarter.com ble startet i USA i 2009 og kom til Norge i 2014. De retter seg spesielt mot «kreative prosjekter» og næringer som musikk, film og video, kunst, teater, litteratur og publisering, foto, mat, dans, design, tegneserier, spill, teknologi eller mote.

I forbindelse med lanseringen av den første delen av denne rapporten, Rewards-based cultural crowdfunding in Spain: Opinions of project promoters (Kunnskapsverket 2015), uttalte professor Lluís Bonet at: "Cultural projects have a great potential to be financed collectively, the key to success is to" sell "the project. This is done by creating emotional connection or convince potential investors about the market potential…"

I Spania er dette mye mer utbredt enn i Norge, og forskningen på feltet har kommet tilsvarende lenger. I 2013 ble det anslått at verdien av folke-finansierte prosjekter i Spania utgjorde over 19 millioner euro, en dobling fra 2012, noe som skapte 7,564 arbeidsplasser. De fleste av disse jobbene tilhører kultursektoren og kreative næringer (87,1%).

Les eller last ned rapporten gratis her:

Les hele prosjektomtalen her

Ny kunnskap for en ny tid

Det er tre forskjellige typer aktører som bidrar til gjennomføring av transaksjonen i en crowdfunding-kampanje:

  • De som søker finansiering (prosjekteierne og promotørene)
  • Giver eller investor av midler
  • Den digitale plattformen (som fungerer som et mellomledd/megler mellom prosjekteier/promotør og giver/investor for overenskomsten)

-Vi håper at funnene fra undersøkelse og kommende fokusgruppemøter, som vil finne sted i Oslo senere i høst, kan bidra til økt kunnskap om de ulike aktørers motivasjon og adferd, slik at vi bedre kan forstå både hvordan crowdfunding fungerer per dato og ikke minst hvordan det utvikler seg, sier  Anders Rykkja.

Ett av de spørsmålene forskerne er mest nysgjerrige på å få besvart er hvilke næringer og produkter som søkes finansiert. Funnene fra Spania viser at brettspill er blant de mest populære kategoriene.

Man antar at alle produkter/næringer som kan kommersialiseres, distribueres og deles gjennom digitale plattformer og kanaler har et konkurransefortrinn.