EU-kommisjonens program for satsing på kulturelle og kreative næringer, Creative Europe Programme (CCS), satte nylig av 121 millioner Euro til lån og garantier til oppstartfirmaer i sektoren. Norge og Island er med gjennom EØS-avtalen. England var første ute.

Betydelig finansiell underdekning

EU håper dette vil lette tilgangen til finansiering av Small And Medium Business (SMB) innenfor sektoren. I en pressemelding skriver de at "hull i finansieringen av prosjekter er et kritisk problem innenfor disse næringene". Ordningen skal i hovedsak stilles som garantier til finansielle mellommenn for å dekke opp en låneportefølje.

EU skriver at "tilgangen til finansiering er mer utfordrende for små og mellomstore bedrifter (SMB) i det kulturelle og kreative næringer enn for konvensjonelle SMB. Noe av årsakene er at det baserer seg på immaterielle verdier, at det foreløpig er et begrenset marked, samt at kunnskapen om disse næringene gjennomgående er svakt utviklet blant aktørene innenfor de tradisjonelle finansnæringene.

Gammel kunnskap

Dette var noe som også kom frem i en rapport i 2012, bestilt av den britiske regjeringen. Her het det blant annet at kreative bransjer i lang mindre grad enn andre næringer blir oppfordret til å jakte på investorer. Samtidig slo en annen rapport fast at nystartede firmaer innenfor kreative næringer lever noe lenger enn andre tilsvarende unge bedrifter.

For å få fart på sakene lanserte den britiske regjeringen derfor en ordning som fritt oversatt fikk navnet «Såkorns entreprenør skatt», hvor en investor får 50 % skattefradrag på et investert beløp. Ikke uventet er det de mest teknologiintensive kulturnæringene, som film og musikkbransjen, som har trykket ordningen til sitt bryst.

Kings Cross
Plattform 9 og en halv på Kings Cross Station i London er en ettertraktet turistattraksjon i London. Harry-Potter-universet har for lengst skapt en hel rekke kommersielle attraksjoner. Og nå kommer neste bok. Foto: Wikipedia.org

Men i rapporten kom det også frem at den kanskje største hindringen var – og er - innstillingen og fordommene til investorene Flere innrømmer at det er «sosialt utfordrende» å fortelle kolleger i bransjen at de har investert i underholdning og kreative næringer. Tankegangen til en kreativ entreprenør versus en investor er som å være på to ulike poler», sier en aktør i platebransjen til The Economist.

I dag er London verdens ledende, kreative metropol, foran Paris, som innehar andreplassen. Storbritannias kreative industri er blant verdens største i forhold til BNP, med nærmere 7 prosent av BNP. Det er markant høyere enn de øvrige EU-landene. London omtales gjerne som Europas ledende finanssentrum, men det er faktisk like mange ansatt i Londons kulturelle og kreative næringer som i finanssektoren.

Lånene og garantiene i den nye ordningen til EU skal organiseres gjennom Det europeiske investeringsfond (EIF) og skal gå til å støtte opp om utvikling, etablering, produksjon, formidling og bevaring av varer og tjenester. EU har definert de kulturelle og kreative næringer til å omfatte blant annet arkitektur, arkiver, biblioteker og museer, kunstnerisk håndverk, audiovisuelle (inkludert film, TV, videospill og multimedia), materielle og immaterielle kulturarv, design, festivaler, musikk, litteratur, scenekunst, publisering, radio og visuell kunst. En studie har vist at opptil 476 000 SMB innenfor CCS området ikke har klart å få på plass tilfredsstillende finansiering på grunn av manglende sikkerhet.