Etter sin første workshop i Bergen i begynnelsen av mai er nettverksorganisasjonen Coworking Norge nå oppe og går. Så langt er de ni medlemmer og flere vil være med. 

Fakta
De foreløpig medlemmene i nettverket er

Organisasjon  

By

Coworx

Kristiansand

657

Oslo

Tinfabriken

Stavanger

Impact Hub

Bergen

Bergen Works

Bergen

Blender Collective

Fredrikstad

Blender Collective

Halden

Hub Lhmr

Lillehammer

Pircoworks

Ålesund

Fabrikken

Lillehammer

Samtidig har disse signalisert at de vil være med:

 • Flow, Tromsø
 • Work Work, Trondheim
 • Innovation Dock, Stavanger X 2
 • Atelier Ilsvika, Trondheim
 • Fablab, Moss
 • Midtbyen Park, Hamar
 • Coworx, Mandal
 • Kunnskapsparken, Bodø

Finn din coworking!

-Det første vi nå gjør, er å lage avtale om mobile arbeidsplasser for alle medlemmene våre, og så har vi en stor mengde gule, grønne og rosa lapper fra workshopen med ideer som skal settes ut i livet, sier med-initiativtaker til nettverket og daglig leder av Fabrikken på Lillehammer, Torhild Andersen.

Noe av det første som kommer er det de kaller for en landingsside med Norgeskart hvor alle medlemmene skal plottes inn. Nye medlemmer vil fylles inn løpende.

De foreløpige målene for nettverket er nå:  

 • Å utvikle og spre kunnskap om etablering, drift og ledelse av coworking
 • Å utvikle arenaer for støtte og samarbeid for coworking drivere, - eiere og ledere
 • Å bidra til nettverk og samarbeid for medlemmene på tvers av coworkingene
 • Å være et brohode for internasjonalt samarbeid, utvikling og forskning om coworking
 • Å være kilde til kunnskap om behov og løsninger for småbedrifter, frilansere og oppstartbedrifter
Bergen
Fra møtet hos Bergen Works i Bergen. Terje Klungland fra Coworx i Kristiansand til venstre, Sina Erichsen, eventmanager Bergen Works til høyre. Foto: Torhild Andersen. 

Virkelig deling

-Dette er viktig for plutselig har vi mange kollegaer å samarbeide med om foredragsturner, kampanjer og arrangement, for eksempel. Alle de som sitter i coworkingstedene vil få tilgang til tusener av potensielle nye samarbeidspartnere. Og kanskje kan vi streame et spennende event i Kristiansand, hvor man kan følge det både i Bergen og Stavanger i vårt virtuelle rom, sier Torhild. Da blir nettverket – og nytten av det – helt reell.

-Det handler først og fremst om å dele noe av alt det spennende vi allerede gjør, med et større nettverk. Vi skal hjelpe hverandre med tips til innledere, sende våre gode folk rundt på turne, og invitere hverandre til våre seminarer, arrangement og møteplasser, sier Sabine Larrieu-Hellestad, Coworking Manager på Blender i Fredrikstad og initiativtaker til nettverket.  

Content, content!

-Coworking er ikke bare huset, det er først og fremst det som foregår i det! Og nå, i nettverket vårt, er det også det som foregår mellom husene, sier Sabine.

Det var på slutten av oktober i fjor at det ble klart at Blender Collective i Fredrikstad og Fabrikken på Lillehammer kunne gå i gang med etableringen av et nasjonalt nettverk av coworkingmiljøer for kreative og nyskapende næringer etter at de hadde fått innvilget en søknad på 700.000 kroner fra Seksjon for kreativ næring i Norsk kulturråd.

Samtidig flyttet Blender fra de gamle industrilokalene i Hydrogenfabrikken på Øra i januar i år til Nygaardsgt. 33, et bygg på gateplan midt i gågaten i Fredrikstad. I Halden er de ca. 10 leietakere som holder til i den gamle tollboden på torvet.  
bilde

Forskning

Ved siden av jobben som daglig leder for Fabrikken på Lillehammer er Torhild ogå forsker ved Østlandsforskning på Lillehammer. De siste årene har hun blant annet forsket på framvekten av co-working steder nasjonalt og internasjonalt, og lanserte 24. januar i år– samme dag som Blender flyttet til sine nye lokaler midt i Fredrikstad – rapporten Coworking på norsk - Fysisk miljø, fellesskap og tilrettelegging for samarbeid. 

Det var våren/sommeren 2016 at Kunnskapsverket i samarbeid med Fabrikken kulturnæringssenter på Lillehammer og Østlandsforskning satte i gang dette prosjektet, hvor første rapport, Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer, ble publisert på slutten av 2016. (Kunnskapsverket Notat 06/2016).

Les rapporten Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer

Les rapporten Coworking på norsk - Fysisk miljø, fellesskap og tilrettelegging for samarbeid her

Bakgrunnen for prosjektet var utviklingen og konsekvensene av delingsøkonomiens nye arbeidsliv, hvor gründere, frilansere og småbedrifter stadig oftere samler seg i coworking – hus for å dele og lære, for å ha et arbeidsmiljø og for å samarbeide. Dette er en voksende trend.

-Nå har eiendomsbransjen, også i norske byer, kastet seg på coworkingbølgen. Denne uka ble det kjent at kontorgiganten Regus søker seg til lille Lillehammer, med fleksible kontorplasser. Jeg tror det er viktig å få frem at coworking- begrepet og konseptet har sine røtter i noe mer enn å tilby fleksible kontorløsninger. Coworking handler først og fremst om folkene i huset, om det som utvikles i fellesskapet mellom bedriftene, frilanserne og fjernarbeiderne og hvordan de som driver stedet håndterer tilrettelegging for samarbeid, synergi, vekst og utvikling for småbedrifter. Og der nettopp det er målet, sier Torhild.

Totalt antar man at det er et sted mellom 50 og 100 slike lokasjoner i Norge, hvor noen kaller seg coworkingsteder, andre huber og noen noe helt annet. Hun mener at begrepet og konseptet coworking kan sammenfattes i tre elementer:

1) Utforming og drift av et fysisk sted

2) Bevisst sammensatt fellesskap med sosial kontrakt om å dele og samarbeide og

3) Tilrettelegge for at samarbeid, synergi, innovasjon og utvikling finner sted, det man gjerne også kaller for kuratering

Innen 2020 vil 40 % av den globale arbeidsstyrken bestå av freelancere, selvstendig næringsdrivende, enkeltmannsforetak og fjernarbeidere. Eksempelvis driver kjeden WeWork 253 lokasjoner i 22 land og International Workplace Group (IWG) enda flere; 3300 steder i 1000 byer i 110 land. Mye tyder på at coworking er i ferd med å disrupte (dramatisk forandre) eiendomsbransjen.

Med på seminaret i Bergen var også catalanske/spanske Ignazi Capdevilla som presenterte cases fra rural coworking i Katalonia, hvor en av verdens mest besøkte turistbyer, Barcelona, er regionhovedstad.

 

 


 

«Jeg mener et slikt samarbeid vil kunne lette arbeidet ved den enkelte arbeidsplassen, utvide tilbudet for medlemmer og profilere Norge som en mer attraktiv arbeidsplass for gründere, oppstartsbedrifter og SMBs... selv om hver CW bedrift er unik, er det mange kjerneverdier som likner. Samlet sett tror jeg tilbudet blir større for våre medlemmer, arbeidet blir fordelt på andre CW coordinatorer og regningen blir litt mindre for hvert sted. Det er vinn vinn for alle».  


Sina Erichsen

Eventmanager

Bergen Works

Bergen
"Coworking Norge er et ypperlig initiativ som vi coworking-drivere setter stor pris på. Endelig tok noen dette initiativet. Viktig møtearena hvor vi kan utveksle erfaringer til å sikre optimale drift. Slik jeg ser det vil det viktigste være å få medlemmene våre til å kunne jobbe fritt fra coworking-miljøer rundtforbi i Norge. Helt sikkert på at dette kommer både CoWorx og våre medlemmer til nytte for fremtiden."

 
Terje Klungland

Daglig Leder

Coworx AS

Kristiansand