Styret i Kultur Vest AS har tilsatt Charlotte Spurkeland i stillingen som daglig leder. Hun etterfølger Kristin Øygarden, som har ledet Kultur Vest siden 2015 og tiltrer stillingen til høsten. Kultur Vest AS er en medlemsorganisasjon for profesjonelle kulturaktører i Bergensområdet og har som formål å legge til rette for samarbeid og samhandling i et overordnet og langsiktig perspektiv.

Les mer på ballade.no