De kanadiske byene Toronto, Halifax, Vancouver og Iqaluit får rollen som vertskapsbyer for den tredje fellesnordiske kultursatsingen i 2021. Kunstnerisk innovasjon, inkludering og bærekraft samt styrking av de nordiske relasjonene på flere steder står på programmet.

Den Nordiske nytte

Da de nordiske kulturministrene i november i fjor inviterte de nordiske ambassadene til å komme med innspill til hvor deres neste store kultursatsing skulle finne sted, var interessen overveldende. Det kom inn 23 forslag fra hele verden, hvor åtte forslag ble valgt ut til en kortliste. Det første arrangementet var Nordic Cool i Washington D.C. i 2013, fulgt av Nordic Matters i London i 2017.

De åtte byene i finalen var:

  • Addis Abeba, Etiopia
  • Brussel, Belgia
  • Buenos Aires, Argentina
  • Paris, Frankrike
  • Roma, Italia
  • São Paulo, Brasil
  • Tokyo, Japan
  • Toronto, Halifax, Vancouver og Iqaluit, Canada

Ifølge en pressemelding bygger vinnerforslaget på et omfattende samarbeid mellom Norden og Canada, der både det som forener og atskiller kan utforskes gjennom kunst og kultur. Programmet inkluderer forskjellige kunstområder på flere steder, fra kyst til kyst og fra nord til sør.

«Med kunstnere som undersøker bærekraft i sitt arbeid, samt en målsetning om CO2-nøytralitet har forslaget et tydelig bærekraftperspektiv og er lokalt forankret med sterke samarbeidspartnere som den ledende kulturorganisasjonen Harbourfront Centre i Toronto", står det i den canadiske prosjektbeskrivelsen. 

Satsingen i Canada strekker seg over hele 2021 og får 5 millioner danske kroner i støtte fra Nordisk ministerråd.  

Nordic
Forsideill. fra boka "Nordicana". 

Nordic Cool

Det er åpenbart at Nordisk ministerråd ønsker å utnytte det momentum som «Det nordiske» nå representerer. Stadig flere næringsaktører i Norden ser mulighetene og potensialet i "brandene" Nordic Cool og Nordic Noir – det siste gjennom særlig film og litteratur, i tillegg til design og arkitektur og ikke minst nordisk mat, New Nordic Cuisine, som har tatt verden med storm det siste tiåret. Dette har blant annet resultert i en matboom på flere nivåer i Danmark, blant annet med totalt 20 Michelinrestauranter. Veksten i dette segmentet gir også betydelige ringvirkninger i dansk landbruk og næringsliv. 

Derfor satser Nordisk Ministerråd videre med felles nordisk kulturfremstøt i utlandet, etter suksesshistoriene med Nordic Cool i Washington D.C. i 2013 og Nordic Matters i London i 2017.

Selv om Nordisk Ministerråd kuttet sin egen dedikerte satsing på utvikling av kulturelle og kreative næringer for flere år side, ser de fremdeles det helt åpenbare potensialet i samnordiske kultursatsinger som blant annet skal styrke de nordiske kultursektorenes samspill med omverdenen, profilere dem internasjonalt, samt skape merverdi for aktørene i bransjen. Med andre ord handler dette i stor grad om kultureksport og bygging av nordiske kulturelle og kreative næringer.  

I tillegg til å utnevne Canada som vert for neste felles kultursatsing, vedtok kulturministrene å gi støtte til et ambisiøst kulturprogram i Brussel for å styrke nærværet av nordisk kultur og kunst i Europa, ved Centre for Fine Arts Bozar i perioden 2019/-2020.