For å møte utfordringene knyttet til Brexit ønsker Den britiske regjeringen nå å kartlegge hvordan Storbritannia bygger kompetanse innenfor disse næringene.

Frykter kunnskapsflukt etter Brexit

I følge Nesta, National Endowment for Science Technology and the Arts, som er Kunnskapsverkets britiske søsterorganisasjon, har Tory-regjeringen til Teresa May nylig valgt "utviklingsferdigheter" som en av ti sentrale søyler i sin industrielle strategi. Dette, skriver analytikerne Cath Sleeman og George Windsor i Nesta, er en anerkjennelse av at kompetanseutvikling er like viktig for vekst som infrastruktur, investeringer og andre tiltak.

Talent
Kulturelle og kreative næringer sysselsetter 21 prosent av alle som arbeider innenfor disse næringene i EU. Med Brexit frykter myndighetene, som med finansnæringen, at det vil bli hjerne- og talentflukt fra øya.   

Med en økning i sysselsettingen i de kreative næringene på 19,5% fra 2011 til 2015 er veksten i de kulturelle næringene i UK nå nesten tre ganger så stor som i resten av økonomien i snitt. Dette gjør at britiske styresmakter nå anerkjenner viktigheten av disse næringene.

I følgen en Nesta-rapport fra 2015 vokser de kulturelle næringer vokser tre ganger raskere i Storbritannia enn i EU. De kreative næringene sysselsetter nå 11,4 millioner mennesker i EU og står for 5 prosent av EUs arbeidsstyrke. Storbritannia står for 14 prosent av EUs totale arbeidsstyrke, men har en femtedel (21 prosent) av alle de som arbeider innenfor kulturelle og kreative næringer.

Derfor er frykten for å miste kreative talenter nå betydelig. "Hvis tilgangen til ikke-britisk talent er begrenset, kan dette forverre tilgangen på ferdigheter i disse sektorene. I andre kreative sektorer er det spesielle yrker som er avhengig av innvandring på en måte som er skjult i industristatistikken", skriver de i en artikkel på Nestas nettside.

Målet er nå at Nesta skal komme opp med plan som sørger for at de kulturelle næringene er i stand til å "øke ferdighetene" for å skape relevante jobber i sektoren.

Les hele rapporten her.