Kort etter at bransjerådet for Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ leverte sitt siste innspill, har Kulturdepartementet nedsatt et nytt råd som skal se på utviklingen av kulturturisme. De har ikke funnet plass til noen norske forskere.
Fakta
Mandatet

Rådet skal fokusere på samarbeid mellom reiselivs- og kulturaktører med et kommersielt potensial som fremmer kulturturisme. Rådet skal levere innspill som kan bidra til å styrke politikkutformingen på kultur- og reiselivsområdet. Rådet skal se på muligheter og utfordringer innenfor kulturturisme, og foreslå konkrete tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Rådet skal særlig se på hvordan økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter og synliggjøring av kulturtilbudet kan bidra til å styrke kulturturisme som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Rådet skal se nærmere på hvordan samarbeidet mellom kultur og reiseliv kan bidra å utvikle produkter som fremmer et helårlig reiseliv. Rådet skal levere innspill som legger til rette for et styrket samarbeid og tverrgående løsninger for kultur- og reiselivsaktører over hele landet.

Et godt samarbeid mellom kultur og reiseliv vil bidra til å utvikle en kulturturisme i Norge basert på kvalitet og bredde. Det vil gi flere besøk og gjenkjøp, økt omsetning og verdiskaping, flere investeringer på området, og mer lønnsomme reiselivsprodukter.

Opplev KulturNorge

– Kunst og kultur er selve nerven i det å reise og oppleve andre kulturer. Regjeringen har skyhøye ambisjoner for kulturturismen, og er stolte av å presentere et solid A-lag som skal gi innspill til vår strategi for økt kulturturisme, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland i forbindelse med presentasjonen av utvalget.

I meldingen skriver Kulturdepartementet at Regjeringen ønsker at flere kulturturister fra hele verden besøker Norge.

– Reiseliv er en næring i vekst, og de reisende blir stadig mer interessert i kultur. Norge er nordlys, fjord og fjell, men vi har også et rikt kulturliv som vi må vise frem. Da er det viktig at reiselivsnæringen og kulturnæringen jobber sammen, uttalte næringsminister Monica Mæland.

Sjekkliste

Kunnskapsverket er nå inne i siste fase av prosjektet Opplev KulturNorge, som ble startet i 2013 med Norske Festivaler som prosjekteier. Prosjektet skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom kulturelle næringer og destinasjonsselskaper/reiselivsnæringene, blant annet gjennom nye møteplasser og samarbeidsarenaer på tvers av næringene. Målet med prosjektet har vært å:

  • Utvikle nye møteplasser og samarbeidsarenaer på tvers av næringene
  • Fremme synlighet og salg av kulturelle produkter. Bidra til at arrangementer og kulturturisme blir en integrert del i destinasjonenes reiselivssatsing nasjonalt og internasjonalt
  • Skape et helhetlig planverktøy for markedsføring, distribusjon og salg av kultur- og idrettsbasert reiseliv på nasjonalt nivå

Sentralt i arbeidet har vært å utvikle en sjekkliste med 10 konkrete punkter for å oppnå bedre samarbeid mellom arrangører og reiselivet.

Opplev KulturNorge har vært organisert som workskoper med deltakere fra sentrale reiselivs- og kulturbedrifter, hvor man blant annet har samarbeidet med Visit-selskapene i Oslo, Bergen og Tromsø samt Innovasjon Norge, Norske Konsertarrangører, Norske Litteraturfestivaler, Musikkbyen Oslo og Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer. Kunnskapsverket har gjennomført to evalueringer av de disse samlingene. I Oslo deltok om lag tretti organisasjoner og bedrifter på tvers av kultur- og reiselivsnæringene.

Prosjektet har vært finansiert av Kulturrådet gjennom «Støtteordning for Kulturnæringer», en forløpt for Kreativt Norge. De to evalueringene av Opplev KulturNorge finner du her:

Last ned rapport 1 her

Last ned rapport 2 her

Rådet skal ha en virketid på inntil to år.

Medlemmer samarbeidsrådet for kultur og reiseliv

Navn

Tittel

Institusjon

Felt

Reidar Fuglestad

Direktør

Sørlandets Kunstmuseum

Museum

Knut-Erik Dybdal

Daglig leder

Artic Race of Norway

Idrett

Tove Moe Dyrhaug

Daglig leder

Rosenborg

Idrett

Hege Anita Eilertsen

Markedssjef

Museum Nord

Museum

Bård Flikke

Festivalsjef

Pstereofestivalen

Kultur

Stein Olav Henrichsen

Direktør

Munchmuseet

Museum

Karin Hindsbo

Direktør

Nasjonalmuseet

Museum

Kristian Jørgensen

Direktør

Fjord Norge

Reiseliv

Lisbeth Klastrup

Forsker, associate Professor IT Universitetet i København

 

Digital kultur

Forskning/akademia

Marit Lien

Daglig leder

Peer Gynt

Utendørsteater

Monja Mjelva

Direktør

Hotel Union Geiranger

Reiseliv Hotell

Line Endresen Normann

Direktør

Reiseliv og kultur Hovedorganisasjonen Virke

 

Interesseorganisasjon

 

Sølvi Rolland

Daglig leder

Ole Bull Scene

Underholdning

Kjetil Smørås

Direktør

De Bergenske

Reiseliv Hotell

Svein Arild Steen-Mevold

Direktør

Scandic Hotels

Reiseliv Hotell

Morten Thorvaldsen

 

Konserndirektør, visepresident NHO  

 

Olav Thon Gruppen

Interesseorganisasjon

 

Maria Utsi

Direktør

Festspillene i Nord-Norge

Festival