Mye tyder på at det norske nettforlaget BoldBooks, som ble lansert i 2017, var rett satsing til rett tid. Nylig kom nyheten om at de henter inn 1,2 millioner — og har planer om å gå inn i det tyske bokmarkedet.

"På tide at Innovasjon Norge gir støtte til innovative tiltak i bokbransjen"

Det skriver nettavisen Shifter. Ifølge Shifter har daglig leder Kristin Over-Rein lenge hatt troen på «den indre forfatteren» som hun mener finnes i flere av oss.

kristin
Bokgründer Kristin Over-Rein. Foto: BoldBooks. 

Det var i sommer at BoldBooks fikk selskapet T:Lab Capital som sin første investor, med en emisjon som gir dem en eierandel på 4,5 prosent. Ifølge Shifter hadde Innovasjon Norge som forutsetning for at de skulle få kommersialiseringstilskudd at de fikk med en ekstern investor. Totalt er det nå kommet inn 1,2 millioner kroner til BoldBooks. Dette er midler som først og fremst skal brukes til IT-utvikling. Tilskuddet fra Innovasjon Norge er fordelt på 100.000 i markedsavklaringstilskudd og 600.000 i kommersialiseringstilskudd. Da BoldBooks fikk avslag på søknaden om markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge i 2016, var det begrunnet i manglende tro på bruker-potensialet.

I forskningsrapporten Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen, skrevet av Karin Ibenholt på oppdrag av Kunnskapsverket som kom for snart ett år siden, er BoldBooks en av informantene. Hun kommenterer det som nå skjer slik:

-Det er spennende, og på tide, at Innovasjon Norge velger å støtte innovative tiltak i bokbransjen. Bokbransjen, som andre kulturelle næringer, har ofte havnet mellom kultur- og næringspolitiske virkemidler – hvor man kanskje har vært for kulturell for de næringsrettede virkemidlene og for kommers for de kulturelle virkemidlene. Støtten fra Innovasjon Norge til Boldbooks viser kanskje at man er på vei å tette dette hullet, sier hun.

karin
Karin Ibenholt. Foto. Kunnskapsverket

Selv om denne publiseringsformen foreløpig er svært marginal, mener Karin den på sikt kan  utfordre den tradisjonelle verdikjeden i bokbransjen.

-Digitaliseringen betyr at verdikjeden i bokbransjen endrer seg, og den typen mellomledd som forlagene representerer står i fare for å bli kraftig redusert. Boldbooks er for så vidt også et mellomledd i bransjen, men operer med helt andre vilkår enn et forlag – her er det forfatteren som har styringen og selv kan sette sammen team med redaktør, grafisk designer mv, og selv sitter med en større andel av den eventuelle gevinsten.

Kartlegging av virkemidler

Karin Ibenholt er til daglig samfunnsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og forsker i Kunnskapsverket. I Kunnskapsverket deltar Karin både i forskningen på virkemiddelapparatet for kulturelle næringer i tillegg til at hun er ansvarlig for litteraturdatabase.

Formålet med rapporten Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen har vært å utrede og kartlegge i hvilken grad det nasjonale virkemiddel-apparatet rettet mot bokbransjen har virkemidler som svarer til virksomhetenes, i dette tilfelle forlagenes behov knyttet til gjennomføring og finansiering av utvikling og kompetanseheving. 

bokstaver

I rapporten skriver hun at de endringene som er på gang vil ha stor betydning for mulighetene til å drive lønnsomt, både i forhold til digitalisering, tjenester man leverer, utforming og organisering av forlagstjenestene samt markedsføring og salg.

Utvikling av innovativt innhold vil neppe være tilstrekkelig for å møte utfordringene knyttet til andre ledd i bokproduksjonen, som hvordan man selger og markedsfører produktet.

Karin mener at bokbransjen er en bransje som har vært, og fortsatt vil bli påvirket av digitaliseringen, og det er mye som tilsier at fremtidige endringer i bransjen kan bli mer gjennomgripende enn hva som har vært tilfelle så langt, og i større grad påvirke verdikjeden i bransjen.

-Derfor mener jeg det er helt avgjørende for bransjen at den fremtidige innovasjonen aktivt bidrar til endring og ikke underbygger gammel teknologi og markedsstruktur, sier hun.

Last ned og les rapporten Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen, samt de andre rapportene her:

Sterk vekst

Såkalt egenpublisering er et marked i sterk vekst internasjonalt. I 2010 ble det i USA registrert drøyt 300 000 nye publikasjoner fra de tradisjonelle forlagene, mens det ble registrert nærmere 2,8 millioner titler fra ikke-tradisjonelle utgivere.

Den norske forleggerforening, som per dato har 88 medlemsforlag med en markedsandel på om lag 80 prosent av det norske markedet, har ingen oversikt hverken over hvor mange egenpubliseringsforlag det finnes i dag, eller veksten i dette markedet. Men rapporten Størrelse, strukturer og styrkeforhold i norsk forlagsbransje fra 2012, viste at det var registrert drøyt tretten tusen «ISBN-forlag» i Norge. Av disse var 11.500 forlag knyttet til enkeltutgivelser eller sporadiske utgivelser. Forskerne fant også ut at det var registrert over 13 000 foretak i den norske ISBN-basen per januar 2011.

Ikke fint nok

Egenpublisering har i den "gamle" forlagsøkonomien" alltid blitt sett ned på fordi manuset vanligvis ikke har gjennomgått en ekstern, kritisk vurdering fra en profesjonell og uavhengig redaktør. Denne typen utgivelser har dermed blitt sett på som annenrangs, primært brukt av refuserte forfattere som ikke fikk utgitt bøkene på anerkjente, etablerte forlag. 

fermtiden

Fremveksten av digitaliserte produksjonshus og leverandører på nettet som BoldBooks, er i ferd med å endre på dette, og leserne synes å bry seg i stadig mindre grad.

- For å bli noe mer enn et alternativ for refuserte forfattere må egenpublisering komme vekk fra stemplet «lav kvalitet». At disse forfatterne tar bruk frilansende konsulenter, redaktører og språkvaskere kan bidra til en kvalitetsheving. Det er her aktører som BoldBooks kommer inn, i det man formidler kontakt mellom disse aktørene – etter mønster fra andre delingstjenester som Airbnb. Akkurat som Airbnb tilbyr et relativt trygt alternativ til hoteller kan BoldBooks og andre tilsvarende tjenester, tilby et kvalitetsmessig alternativ til forlagene, sier Karin.   

Hun mener at digitalisering, både i form av nye produkter og tjenester til leserne og i form av nye publiserings-kanaler, vil påvirke bokbransjen i vesentlig større grad fremover enn hva som har vært tilfelle så langt.  

Mange av de store forlagshusene har derfor nå etablert egne publiseringskanaler for å kunne møte konkurransen fra de som kun driver med egenpublisering, hvor de faste kostnadene, blant annet ved at de ikke leier dyre butikklokaler i attraktive strøk av byen, er betydelig lavere. Amerikanske Simon & Schuster har etablert Archway Publishing, Penguin står bak både nettsamfunnet Book Country og egenpubliseringsforlaget Author Solutions. Harper Collins har etablert nettsamfunnet Authonomy,  Amazon har Createspace og Kindle Direct Publishing, mens Barnes & Noble har Nookpress.

Større inntekter

– BoldBooks har et spennende konsept i en konservativ bransje som trengs å røskes litt opp i. Så langt ser de ut til å ha gjort veldig mye riktig, og vi gleder oss til å bidra til videreutvikling og klargjøring for neste investeringsrunde, sier Håvard Belbo, daglig leder i T:Lab i en pressemelding fra BoldBooks.

Kristin Over-Rein tror det som skjer nå er en holdningsendring, i en bransje som mange mener har vært mye tregere til å implementere digitale løsninger enn aktører i andre deler av kulturbransjen, kanskje spesielt musikk og film. Under Litteraturfestivalen på Lillehammer i slutten av mai var dette noe som også opptok kulturminister Trine Skei Grande da hun gjestet festivalen.  -Synes du det går bra med den digitale satsingen i norsk bokbransje for tiden, spurte statsråden under en debatt. Ja, svarte Kari J. Spjeldnæs, Aschehougs direktør for litteratur, hvorpå statsråden repliserte: «Hvis bokbransjen mener at alt er bra i det digitale tilbudet, har vi en kjempe­utfordring», sa Grande ifølge Klassekampen.

- Etter første driftsår kan vi se tilbake på betalende kunder fra dag en, og stor interesse i et voksende marked av uavhengige forfattere innen bokbransjen, sier daglig leder Kristin Over-Rein i pressemeldingen. Så langt har rundt 200 forfattere kjøpt tjenester av forlaget.

Les artikkelen i Shifter her