Et av Norges største co-working miljøer utenfor Oslo og Bergen, Blender Collective i Fredrikstad og Halden, flytter i begynnelsen av november fra Hydrogenfabrikken på Øra og inn til Fredrikstad sentrum. -Vi ønsket å ta en posisjon midt i Fredrikstad, sier Sabine Larrieu-Hellestad, Coworking Manager på Blender Collective.

Farvel industrikultur! - velkommen bykultur

Hun mener en sentral plassering i en by er naturlig for en coworkingaktør.

-For å vokse var det samtidig viktig for BC å samarbeide med partnere som hadde større visjoner og ambisjoner både for byen og Blender Collective, sier hun. 

sabine
Sabine Larrieu-Hellestad, Coworking Manager på Blender Collective.

Nye Blender får adresse Nygaardsgt. 33, i et bygg på gateplan midt i gågaten som tidligere huset møbel og interiørforretningen Habitat og ligger like ved torvet. Herfra er det to minutter til Litteraturhuset nede ved Glomma. På rundt 900 kvm blir 42 av de nåværende 47 leietakerne med videre.

Samarbeidspartner er firmaet Cityplan AS, en av de største gårdeierne i Fredrikstad sentrum, og et selskap i sterk vekst, hvor de har lagt vekt på å gjenskape gatelivet i Fredrikstad sentrum og gågata. I disse dager bygger de Nygaardsplassen - som skal stå ferdig neste år. Deretter står flere større prosjekter for tur, blant annet den nye bydelen Trosvikstranda langs elvens solside.

Alt til sin tid

Dermed nærmer en stolt periode i den over 100 år gamle Hydrogenfabrikken i Øra industripark like bortenfor gamlebyen i Fredrikstad seg slutten. Etter tre år års restaurering ble fabrikken innviet som Kunsthall og utleie for rundt 60 aktører innenfor kulturelle og kreative næringer 24. august 2012.

øra
Øra Industripark ved Glomma, like utenfor Gamlebyen i Fredrikstad. Hydrogenfabrikken er de brune bygningene nærmest på bildet.  Foto: Denofa. 

Med utgangspunkt i et bygg som opprinnelig huset De-No-Fa-Lilleborg, som produserte matfett av hvalolje, var ambisjonen å utvikle en helt ny bydel, hvor kulturvirksomheten og produksjonen i den nyrestaurerte hallen skulle være navet. Men de nye eierne som nå overtar bygningene har andre planer.

-Hydrogenfabrikken kunsthall er et viktig bidrag for å skape økt attraksjonskraft i Fredrikstad, sa daværende ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård (Ap), da Hydrogenfabrikken åpnet for seks år siden.   

Byer i endring

-I takt med at tidene forandrer seg må også Fredrikstad forandre seg. Vi ser at de byene som klarer å utvikle kunst og kultur-scener og miljøer som ett av flere nye satsingsområder, klarer å snu en negativ utvikling. Når de gamle industriarbeidsplassene blir færre, må de erstattes av noe annet. Nå håper jeg vi kan skape et nytt industrieventyr 100 år etter det forrige, sa han videre.

Da var omgjøringen av Hydrogenfabrikken del av en større trend i takt med avindustrialiseringen hvor kreative næringer søkte – og søker - fellesskap i nedlagte fabrikker. De finnes nå blant annet på Nesodden, Tindved i Verdal, Fabrikken på Lillehammer, USF i Bergen og TOU-scene i Stavanger. Per dato er finnes det i overkant av 50 slike samlokaliseringer, som er samlet og analysert nærmere i forskingsprosjektet Bedre sammen – en studie av kulturrelaterte samlokaliseringer i regi av Kunnskapsverket.

Les mer om prosjektet og første delrapport her

For noen år siden startet Blender Collective å spre seg til de andre Østfold-byene Moss og Halden. Av disse er Halden nå på plass i den gamle tollbygningen midt i Halden sentrum. 

Talentmagnet

Det er blant annet sammen med eiendoms-og byutviklerne Cityplan at Blender nå har valgt å starte et langvarig strategisk samarbeid med «Blender House», som på sikt vil være den fysiske arbeids-og møteplassen for kreative næringer, freelancere, innovative startups, øvrig næringsliv og studenter - koblet opp mot de ambisiøse virksomheter som utgjør Blender Collective i dag. 

-Gjennom at skape et fysisk arbeid-og møtested som har et relevant og høyt aktivitetsnivå vil vi tiltrekke oss talent, innovative og nyskapende næringer samt skape engasjement blant byens øvrige aktører. Med en så sentral plassering som vi nå får, vil vi komme nærmere høyskolen, øvrig næringsliv og kommune. Målet blir å skape et miljø som vokser i takt med den raske byutviklingen, der forskjellige aktører møtes, lærer, deler kunnskap og samarbeider i tråd med Blender Collectives strategi, sier Sabine.

Litteratur
Litteraturhuset ligger vakkert til ved Glomma. Foto: Thomas M. Hansen.

Hun sier dette har vært en helt naturlig utvikling, først og fremst på grunn av byutviklingen i Fredrikstad, som nå går i et rasende tempo.

-Blender Collective ønsker å være en del av denne utviklingen og ta posisjonen som byens coworking-aktør, samt være en kilde til kunnskap, aktivitet og utvikling, sier hun. Hun tror Blender kommer til å endre seg som en konsekvens av dette.

-Jeg tror coworking-delen vil vokse med mange flere innovative og spennende aktører i 2019, og gjennom et høyt aktivitetsnivå satser vi på å bli byens «go to sted. Med den nye satsingen er jeg ikke i tvil om at vi vil skape flere arbeidsplasser, sier hun.

Men, flyttingen til Nygaardsgt. 33 er bare midlertidig, for om to år vil en ny lokasjon like ved være en realitet.