Med fem millioner danske kroner til et nytt nordisk kulturfremstøt i utlandet i 2021, kjemper nå åtte byer om å få prestisjeoppdraget etter suksesshistoriene med Nordic Cool i Washington D.C. i 2013 og Nordic Matters i London i 2017.

Fremover i opplevelsesøkonomien

De åtte byene er:

 

Addis Abeba, Etiopia

Brussel, Belgia

Buenos Aires, Argentina

Paris, Frankrike

Roma, Italia

São Paulo, Brasil

Tokyo, Japan

Toronto, Halifax, Vancouver og Iqaluit, Canada

 

Der er de nordiske ambassadene for de respektive landene – Finland, Sverige, Danmark, Sverige og Island – som har levert inn søknad til Nordisk ministerråd, som igjen har plukket ut åtte byer. De nordiske kulturministrene vil kunngjøre én eller flere vinnere på sitt møte på Island i mai 2019.

 

I en pressemelding skiver Nordisk Ministerråd at de er imponert over responsen fra ambassadene. Dette mener de viser det enorme potensialet som ligger for et fellers nordisk internasjonalt samarbeid og fremstøt. Og mottakelsen var da også overstrømmende. Den respekterte nettavisen The Huffington Post skrev blant annet at «The Nordics are smart to team up to make themselves visible in Washington and beyond, as an entity to be reckoned with…. The message they are delivering is very simple: creativity is the most precious resource of the 21st century, which thrives on tradition, innovation, respect, tolerance, openness and courage. This one-of-a-kind event illustrates all that through a widespread cultural attraction the Nordic countries increasingly enjoy these days…But why is it that a small, inhospitable geographically peripheral part of Northern Europe is currently among the hottest places in the world in terms of global attractiveness? What have they got right that others should learn from?”. 

London
Fra markeringen i London i 2017.

Formelen med et samlet nordisk fremstøt har med andre ord vist seg som en suksess. Fire år senere gjentok de altså dette i London i et arrangement de kalte for Nordic Matters. I tillegg til å være et utstillingsvindu for nordisk kunst og kultur, var det like mye en promotering av den nordiske stilen og modellen.

 

Men maten viste veien

En av de mest vellykkede nordiske globale fellessatsingene i vår tid har vært Ny Nordisk Mad, som ble lansert med et matmanifest utarbeidet og undertegnet av noen av Nordens ledende kokker i 2004. Satsingen har så langt vært en politisk og økonomisk suksess for Nordisk Ministerråd og pågår fortsatt. Målet har vært – og er fremdeles – å sette Norden på det gastronomiske verdenskartet, på linje med andre matregioner og kjøkken, som det italienske, franske, arabiske osv.

 

Hele tenkningen omkring ”Ny Nordisk Mad” har sin forankring i et sett av felles nordiske verdier, som er skissert i notatet ”The Nordic region as a Global Winner Region”. Her problematiseres hva Norden skal leve av i fremtiden. Helt sentralt står begrepet ”opplevelsesøkonomi”, som har berøringspunkter med mange ulike næringer og aktiviteter, men hvor kultur, matkultur, mat og gastroturisme representerer store og viktige innovasjonsområder.

 

Den nordiske matscenen har da også utviklet seg enormt siden oppstarten av satsingen i 2004, hvor Norden samlet sett etter årets Michelin-kåring kom ut med hele 64 restauranter med en stjerne eller mer. Danmark er desidert på topp med 28 restauranter. New Nordic Cusine - eller Nordic Cusine – som flere bare kaller det nå, er blitt et internasjonale brand.

 

Arrangementet i 2021 vil følge i fotsporene til suksesshistoriene i Washington D.C. og London. 

 

Utvelgelseskriteriene var: den foreslåtte interaksjonen mellom nordisk kultur og lokaliteten, graden av lokal støtte, det internasjonale perspektivet og potensialet for interesse i den nordiske kunst- og kultursektoren.

 

De endelige søknadene vil bli gransket av representanter for kunst- og kultursektoren før ministrene kunngjør hvem som skal være vertskap for det neste store nordiske kulturframstøtet.

 

Les mer her