Per-Arne Larsen har siden han tok mastergrad i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen jobbet med forskjellige oppgaver innen informasjon, rekruttering, digitalisering og web. Fra 1. oktober skal han lede klyngens satsning mot NCE-status (Norwegian Centres of Expertise). Monica Hannestad er fungerende klyngeleder til tiltredelsen. DesignArena er en designklynge på Vestlandet. De jobber for å anvende, videreutvikle og bygge kompetanse innen designdrevet innovasjon.

Les mer på designarena.no