Mens primærnæringene tradisjonelt har vært grunnlaget for økonomien i Arktis viser en ny rapport fra Nordisk Råd at de nye jobbene i Arktis nå kommer innenfor kulturelle og kreative næringer, bioøkonomi og turisme.

Kortreist håndverk

- Bærekraftig utnyttelse av naturresursene er grunnlaget for nye forretningsmuligheter innenfor f.eks. bioøkonomi og andre mer kunnskapsintensive aktiviteter som forskning, utvikling og innovasjon med fokus på kulturelle arrangementer, lokalprodusert mat, håndverk, kunst og filmproduksjon, sier forfatter og forsker Anna Karlsdottir ved Nordregio i Stockholm, som har skrevet rapporten på vegne av Nordisk Ministerråd. Nordregio ble etablert av Nordisk Ministerråd for flere år siden og er i dag et ledende nordisk forskningssenter innenfor urbanisme, by og regionforskning.

Rapporten er blitt til gjennom en såkalt Foresight Analyse, som i dette tilfellet har fungert ved å arrangere til sammen 20 workshops med deltagere fra de Arktiske regioner hvor både innbyggere, og beslutningstakere og politikkutformere på alle forvaltningsnivåer har deltatt. Formålet har vært å få frem kunnskap og stake ut en kurs for regionens muligheter og utfordringer. Rapporten fremhever særlig disse satsingene:

  • Støtte kompetanseutvikling i turisme og tjenesteytende næringer. Det er blant annet et ønske om å utvide reiselivssesongen
  • Vurdere innføring av en egen "turistskatt" for å finansiere utviklingen av lokal infrastruktur for turistnæringen
  • Vurdere muligheten for å avgiftsbelegge bruk av utmark
  • Tiltak for å støtte kreative næringer. Ett eksempel som ble foreslått er felles branding av nordisk kunsthåndverk
  • Felles satsing på ulike opplevelsespakker rettet mot festivaler og arrangementer, blant annet for å fremme matturisme
Sko
Støvler laget av Inuitter på Grønland. Foto:WikimediaCommons

Det ble fremhevet at gjennom prosjektet Arctic Europe, som er finansiert gjennom EUs Interreg-midler, har disse områdene fått midler til å utvikle såkalte "grenseoverskridende" pakkeløsninger.  

Arktis blir vanligvis omtalt som hav- og landområdene omkring Nordpolen. Det finnes ingen naturlig, generelt vedtatt grense av Arktis mot sør, men tidligere ble polarsirkelen (66° 33ʹ n.br.) ofte benyttet.

I "Den Arktiske" familien regner man vanligvis Grønland, Svalbard, Island, Norge, de nordlige kyststrøk av Canada og Alaska samt nordkysten av Russland. Medlemmene i de ulike nordiske arbeidsgruppene i forbindelse med dette utredningsprogrammet til Nordisk Råd har kommet fra Grønland, Island, Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Brede bånd fører til så mangt

I følge rapporten er den islandske filmindustrien et godt eksempel på hvordan den kreative industrien nå blomstrer på sagaøya, og høster nå internasjonal anerkjennelse. Takket være innføringen av en egen filmintencivordning hvor de har en refusjonsordning på 20 prosent for filmproduksjoner gjort i landet, har Island blir valgt som lokasjon for en rekke internasjonale filmproduksjoner fra James Bond til Game of Thrones. I 2012 omsatte den islandske filmindustrien for 500 millioner, noe som gjorde den større enn fiskeindustrien. Omsetningen økte med 250 prosent etter innføring av insentivordningen. Norge har nå innført en lignende ordning, hvor Regjeringen satte av 55,8 millioner kroner for 2017.

Flere av de unge deltakerne understreket behovet for mobilitet, selv om den digitale infrastrukturen også gjør det mulig å være tilkoplet uansett hvor man bor. I den grad de tror på muligheten for å komme tilbake etter endt utdannelse, er det for å etablere seg innenfor "nye" næringer, hvor bærekraft i en sårbar og utsatt del av verden for dem er helt avgjørende.

Les hele rapporten fra Nordregio her: