Kristiansand Symfoniorkester (KSO) og Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) lanseres nå en egen musikkapp med både lyd og bilde. Lanseringen fikk begeistret videohilsen fra kulturminister Trine Skei Grande. Kilden ønsker nå å etablere et kompetansesenter for distribusjon av symfonisk musikk.

Gjør som Trine vil

Kildens produksjonsteam, Kilden Digital, har utviklet appen sammen med Göteborg Symfoniorkester. De nye appene kan lastes gratis ned fra App Store og Google Play, og er også tilgjengelig via Apple TV.

-Med KSOPlay og Bergenphilive tar vi et stort skritt for å knytte kjernepublikummet tettere til oss og spre musikken til enda flere, sier Geir Rebbestad, direktør i KSO i en felles pressemelding.

Appen gjør at du kan lage spilleliste med egne favoritter. I tillegg har de lagt inn ferdige spillelister – som Griegs orkestermusikk, Nathalie Stutzmann Select (Stutzmann er sjefdir. i KSO), store korverk og en egen spilleliste med norsk musikk. Innholdet oppdateres kontinuerlig.

KSO
KSO på brygga utenfor sitt splitter nye hjem, Kilden konsert og teaterhus, som blir nabo til Kunstsiloen. Foto: KSO 

Prosjektleder og medieprodusent i Kilden Digital, Reidar Mosland, sier at Gøteborg Symfoniorkester har gått foran i flere år, og dette samarbeidet fortsetter.

I følge KSO planlegger de å produsere vel 15 konserter kommende sesongen – høsten 2019 og våren 2020. Konsertene legges ikke ut på appen i sin helhet, men som enkeltverk. Det vil si vel 50 verk som slippes jevnlig hele året. I samråd med Kilden Digital lager KSO en prioritet over konserter som bør produseres.

Digital satsing etterlyst

Dermed har kulturminister Trine Skei Grande fått en digital satsing som var sårt sakna i den siste kulturmeldingen Kulturens kraft  - Kulturpolitikk for framtida (Meld. St. 8, 2018 – 2019). I meldingen står det under kapittelet om digitalisering at Ei utfordring ved utviklinga av digitale modellar for distribusjon og formidling av kunst er manglande samordning og koordinering. Utvikling av digitale formidlingsmodellar krev samarbeid på tvers av sektorar og kompetansemiljø. Det trengst verkemiddel som opnar for ambisiøse satsingar og innovative forsøk for å utnytte moglegheitene som digitaliseringa gir.

Samtidig signaliserte de blant annet at de ville:

  • Understøtte miljø som eksperimenterer og tek i bruk ny teknologi i kunsten sin
  • Målrette tilskotsmidlar for å understøtte innovasjon og digital forretningsutvikling på kulturfeltet
  • Satse på kulturell innovasjon og tilrettelegging for overgang til nye plattformer og format

I pressemeldingen fra orkestrene påpekes eksplistitt «bestillingen» fra statsråden. Kulturmeldingen peker på digitaliseringens demokratiske potensiale og oppfordrer til å utnytte mulighetene som ligger i digital teknologi. Dette er en nytenkende, digital satsing fra to av de profesjonelle symfoniorkestrene i Norge, står det i pressemeldingen. Under lanseringen kunne de sole seg i glansen fra statsråden, som for anledningen var å finne på video.    

bergeb
Bergen Filharmoniske Orkester i full bergens-mundur. Jada. Vått og kaldt og regnver over alt. Foto: BFO. 

Ikke førstereisegutter

Men hverken KSO eller BFO er førstereisgutter i den krevende øvelsen som heter digitaliserte overføringer med bilde og lyd, selv om det nå er 12 år siden at verdenskjente The Metropolitan Opera i New York, The Met, startet med live direkteoverføringer (streaming) til kinosaler verden rundt. Oslo Kino ble deres første norske samarbeidspartner i 2008 og har til en billettpris på 300 kroner vist flere hundre operaer fra verdens ledende operahus. Kristiansand symfoniorkester var det første norske orkesteret som streamet en helaftens konsert til brukere på Agder for snart syv år siden. Siden har Den norske opera og ballet blitt med i strømme-tjenesten Opera Europa. Andre tjenester er theoperaplatform.eu.

I forbindelse med sitt 250 års -jubiluem i 2015 lanserte Bergen Filharmoniske Orkester en gratis strømmetjeneste kalt BergenPhiLive med støtte fra stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Til nå er over 50 konsertproduksjoner direktestrømmet og lagt ut i orkestrets digitale arkiv på www.bergenphilive.no, som nå omfatter over 110 klassiske verk. Bergen Filharmoniske Orkesters app-løsning er også gratis.

Kristiansand Symfoniorkester har gjennom sin satsing Kilden Digital overført konserter direkte til omsorgshjem og sykehus i Kristiansand kommune helt siden 2012. Kilden Digital har stått i spissen for utvikling av app-løsningen til både KSO og BFO, og ser blant annet på digitale muligheter for å øke sine egeninntekter.

Per i dag har The Met over 800 kinoer verden rundt på sin kundeliste, hvor fire finnes i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Og så langt er dette en suksess publikumsmessig, men for The Met har dette også være en alternativ inntekstkilde.  

For blant medlemmenene i NTO, Norske teater og orksterforening, som organiserer rundt 50 profesjonelle scenekunstinstitusjoner og orkestre i Norge, har den digitale dekningsgraden blant medlemmene vært laber, mest på grunn av utgiftssiden. Aktører i rundt i kultur-Norge mener streaming kan være et relevant supplement og gi opplevelser kulturhusene ellers ikke ville fått. De fleste av disse streamingtjenestene er gratis. I et innlegg i Aftenposten i forbindelse med jubileet i 2015, skrev direktør Bernt Bauge at det var helt bevisst å gjøre det gratis tilgjengelig. «Hadde vi ment at det lå et vesentlig økonomisk gevinstpotensial i å satse på betalt digital formidling, ville vi gjort det», skriver han.

Lanserte knutepunktordning for digital produksjon for fem år siden

Bauge, som var styreleder i NTO for noen år tilbake, har fremhevet at inntektene fra digital formidling er langt lavere enn utgiftene til den akustiske formidlingen i en konsertsal. Selv Berlin-filharmoniens betalingstjeneste gir ikke kostnadsdekning. Det er noe også aktører innenfor musikkbransjen har erfart i lang tid: på tross av stadig større muligheter innenfor strømmemarkedet forblir inntektene her marginale sammenlignet med live-markedet.

Samtidig er det et paradoks at lite har skjed siden arbeidsgiverforeningen Spekter, hvor NTO er medlem, i 2014 fikk overlevert rapporten Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer, skrevet av konsulentfirmaet JKL Woldsdal. I rapporten anbefaler kommunikasjonskonsulentene blant annet at tiden når er inne for "...å støtte opp om enkelte pilotprosjekter og samtidig bygge opp en egen kompetanse på spørsmål som angår medlemsbedriftene", hvor formålet fortsatt skal være å legge til rette for utvikling av kunst og kultur til gode for hele samfunnet. På bakgrunn av dette foreslo de to hovedgrep: 

  • Utviklingen av pilotprosjektet Det Digitale Konserthus
  • Oppbyggingen av en eksempelbank for digitalisering

De mente Spekter var riktig adressat for å ta en koordinerende tilretteleggerrolle for en slik åpen plattform for medlemmene og andre institusjoner. De foreslo også å opprette en digital knutepunktordning, hvor enkeltinstitusjoner eller prosjekter kunne få ekstrastøtte for å bygge opp kompetanse på digital viderebruk av innhold.

I tilskuddene til orkestrene har ikke departementet «øremerket» midler til slik digital formidling, selv om orkestrene har påpekt at slike løft trenger ekstra tilskudd.

Nå har altså KSO og BFO gjort dette på egen kjøl i samarbeid med Gøteborg Symfoniorkester.

-Vi jobber ikke isolert, men prøver å la andre orkestre dra nytte av vår kompetanse og våre erfaringer. Vi møter en del av dem her i Kilden om ikke så lenge til samtaler for å se på veien videre. Vi har konkrete planer om etablere et kompetansesenter med utgangspunkt i Kilden, for distribusjon av symfonisk musikk. Og  har søkt om offentlige midler konkret til utviklingen av dette, sier Reidar Mosland.