Som medlem av den europeisk arbeidsgruppen Crowdfunding4Culture sitter Kunnskapsverkets Anders Rykkja helt i front av utviklingen av crowdfunding i Europa. Crowdfunding4Culture er en del av pilotprosjektet “Crowdfunding for the cultural and creative sectors: kick-starting the cultural economy”, bestilt og finansiert av EU-kommisjonen.

I front

I forbindelse med arbeidet kommer det også en egen rapport og studie om bruk av crowdfunding som alternativ finansieringsmodell for kulturell og kreativ næring. Arbeidet ledes av det Brussel-baserte konsulentfirmaet IDEA Consult i partnerskap med ECN og Ecorys.

Europa
Utvalget i arbeid. Foto: Kleitia Zeqo. 

- Det er veldig inspirerende at det arbeidet vi har gjort i Kunnskapsverket om crowdfunding i samarbeid med Universitetet i Barcelona har blitt lagt merke til, sier Anders. – Gjennom dette samarbeidet er vi med helt i front av arbeidet med å utvikle crowdfunding som en alternativ finansieringsmodell for kulturell og kreativ næring i Europa, sier han.

Anders
Anders Rykkja. 

I bestillingen fra EU ligger også at det skal gjennomføres markedsanalyser og settes opp en egen nettside med informasjon om crowdfunding for CCI rettet mot aktører (prosjekteiere – kunstnere, utøvere, entreprenører, investorer, givere, virkemiddelapparat, politikkutformere). Rapporten, som vil inneholde en rekke konkrete forslag og tiltak som er ment å gjøre det enklere å bruke og implementere crowdfunding som en del av finansieringsgrunnlag for prosjekter og oppstartsvirksomheter, vil bli offentliggjort på endags konferanse i Brussel arrangert av EU kommisjonen og IDEA consult 20 juni. Ekspertgruppen har bestått av 18 personer, som har deltatt på lukkete arbeidssamlinger.

Nordisk prosjekt godt i gang

Det er neppe helt tilfeldig at Anders har blitt valgt til å sitte i dette utvalget. Sammen med professor Lluis Bonet ved Universitet i Barcelona leder han nå arbeidet med kartleggingen av crowdfunding i Norden etter at den første delen av denne rapporten, Rewards-based cultural crowdfunding in Spain: Opinions of project promoters ble publisert i 2015.

Les rapporten her

Les om hele forskningsprosjektet her

Les artikkelen her

I disse dager bearbeider de svarene fra den omfattende spørreundersøkelsen sendt ut til 1274 prosjekteiere fra de kulturelle næringer som er blitt finansiert gjennom crowdfunding de fem siste årene fra 2012 til 2016. I tillegg til de Nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland er også Island og Færøyene inkludert. Plattformene som har vært kartlagt er Bidra.no og Newjelly (Norge), Boomerang.dk (Danmark), Karolinafund (Island), Invesdor og Mesenaatti (Finland), Fundedbyme (Sverige) og Kickstarter og Indiegogo (USA).

Det er første gang crowdfunding blir kartlagt på dette nivået i Norden. Rapporten vil foreligge i løpet av høsten 2017.

I tillegg til Anders og professor Bonet deltar forskningsassistent Mia Meidell Haaland fra Inn/Hil og researcher Eva Sastre Canelas ved School of Economy and Business, University of Barcelona.

I den spanske kartleggingen kom det blant annet frem at verdien av folke-finansierte prosjekter i Spania i 2013 utgjorde over 19 millioner euro, en dobling fra 2012, noe som skapte 7,564 arbeidsplasser. De fleste av disse jobbene tilhører kultursektoren og kreative næringer (87,1%).

Folkefinansiering har på verdensbasis økt med 167% fra 2013 til 2014 og omsatte i 2014 for 14,6 milliarder euro. For 2015 var det forventet en ny dobling opp mot 31 milliarder euro. Crowdfunding er et typisk delingsprodukt, skjøvet frem av den digitaliserte delingsøkonomien, hvor mange kulturelle næringer ligger langt fremme.

-Jeg håper og tror at konferansen i Brussel 20 juni kan gi noen tydelige føringer og innspill til hvordan EU og Europa kan utvikle og satse på crowdfunding som en alternativ finansieringskilde, sier Anders Rykkja.