Som et ledd i regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring har NFI i 2017 fått i oppdrag å iverksette tiltak som skal styrke de aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norske audiovisuelle produksjoner internasjonalt. I forbindelse med dette utlyser NFI nå 500 000 kr til særlig nyskapende pilotprosjekt/er. Lanseringstiltaket/tiltakene må innebære utforsking av noe nytt, for eksempel nye salgsmetoder, nye forretningsmodeller, nye markeder, nye plattformer, ny teknikk, nye samarbeidspartnere og annet. Les mer her.