Det er moro å støtte en næring med et slikt driv, sier kulturminister Trine Skei Grande (V) til NTB. Regjeringen vil blant annet styrke rammen for tilskuddsordningene under Filmfondet med 30,9 millioner kroner. 5,1 millioner kroner av tilskuddet til Filmfondet er øremerket internasjonal satsing på dataspill. Regjeringen øker tilskuddet til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge med 10 millioner kroner, og vil opprette en nasjonal filmkommisjon der det i budsjettforslaget er satt av 3 millioner kroner til dette tiltaket. 

Dette er strålende nyheter for den norske filmbransjen og det film- og spillinteresserte norske folk, sier Sindre Guldvog, direktør i Norsk filminstitutt. 

Les mer her.