Det EU-støttede prosjektet Europeana fyller nå 10 år og har per dato 50 millioner gjenstander søkbare på sin database. Målet har vært å finne nye vekstområder og arbeidsplasser i Europa, hvor ledigheten har sunket siden toppåret i 2013, og nå ligger på litt over 8 %.

Ny næring på gammel kulturarv

Høyest er den fortsatt i Hellas på over 20 prosent, mens den i Spania ligger på rundt 15 %. Av de andre store økonomiene ligger den rundt 8 % i Frankrike, emn Tysland har den laveste ledigheten på godt under 4 %. Ledigheten i Norge er nå på 4 %.

Selv om det nå går bedre i Eurosonen er fortsatt ungdomsledigheten svært høy i enkelte land, særlig i Latin-Europa. Mange nyutdannede italienere rømmer nå hjemlandet fordi de har mistet troen på at forholdene kan bedre seg. Håpet har vært at oppbyggingen av dette arkivet skal inspirere til å skape nye, digitale produkter og tjenester. Tiltaket henger da også sammen med EUs satsing på kulturelle og kreative næringene. Målet har derfor vært å skape ny næring ved å gjenbruke kulturarven og fp frem nye kommersielt, kreative produkter, som for eksempel en app. Gjenbruk av digitalt innhold er et viktig element i satsingen Digital Agenda for Europa.

De 50 millioner objektene som nå er digitalisert kommer fra museer, biblioteker, arkiver og audiovisuelle samlinger over hele Europa. 

Underveis har man utviklet noen piloter med fokus på design, turisme, utdanning og sosiale nettverk. Deretter har man invitere til åpne “innovasjonskonkurranser» som skal lage spinoffprodukter inn mot det kommersielle markedet.

Hvor mye ny næring og arbeidsplasser satsingen så langt har skapt er usikkert.

Les mer om Europeana her