Med en omsetning på 2,250 milliarder dollar står kulturelle og kreative næringer nå for 3% av verdens BNP og sysselsetter 29,5 millioner mennesker, 1% av verdens yrkesaktive befolkning.

Fremtidig verdiskaping

Der fremkommer i rapporten Cultural times The first global map of cultural and creative industries skrevet av EY (tidligere Ernst & Young),på bestilling fra CISAC, den internasjonale forfatter og komponistforeningen. Cesac er paraplyorganisasjon for 34 av de største forvaltningsselskapene for komponister i EU-landene, Sveits, Island og Norge. Rapporten er en oppfølger av deres rapport fra 2013 som kartla Europa.

-Denne unike og første globale studien av kulturelle og kreative næringer viser at forfattere, komponister og andre innholdsprodusenter rundt i hele verden, i alle kunstneriske sektorer, er en stor bidragsyter til verdensøkonomien, både i form av inntekter og arbeidsplasser…Vi håper denne studien vil være et øyeåpner for beslutningstakere over hele verden ved at opphavsrettshaverne får bedre juridisk vern og økonomiske betingelser. Våre kreative næringer bidrar til å bygge bærekraftige økonomier gjennom lokale arbeidsplasser, og gjør at millioner av mennesker, mange av dem unge, kan lage et levebrød av sitt talent, sier president i CISAC og UNESCO Goodwill ambassadør, den franske komponisten og utøveren Jean-Michel Jarre.

Jean Michelle Jarre
President i CISAC og UNESCO Goodwill ambassadør, den franske komponisten og utøveren Jean-Michel Jarre, mener at rapporten underbygger viktigheten av kulturelle og kreative næringer. Foto: Flickr.

-Kulturelle og kreative næringer er nå en stor og relevant driver i økonomien i så vel utviklede som i utviklingsland. Faktisk er den blant de raskest voksende sektorene i verden, og bli en viktig bidragsyter for å skape en bedre fremtid for mange land, sier generaldirektør i UNESCSO, FNs Kultur og utdanningsdirektorat, Irina Bokova, i en pressemelding.

 

kart1

Omsetningen til disse næringene overstiger telecombransjen og sysselsetter flere mennesker enn bilindustrien i Europa, Japan og USA kombinert (29,5 millioner vs. 25 millioner). Salg av kulturelle produkter over nettet gjennom digitalisering genererte en omsetning på 65 milliarder dollar. 21.7 milliarder dollar var reklameinntekter for elektroniske medier og gratis streaming nettsteder.

Studien slår fast at potensialet til kulturelle og kreative næringer er mye større dersom innholds-produsentene, det vil si opphavsrettshaverne, kan bli enda mer verdsatt. EY mener at hoveddriveren for å utløse denne verdiskapingen ligger i partnerskap med den digitale utviklingen. Opphavsrett er derfor en svært viktig driver for den digitale økonomien.

Den nye undersøkelsen kommer to år etter den første kartleggingen på dette nivået. I kartleggingen inngår de 11 sektorene bøker, aviser og magasiner, musikk, utøvende kunst, TV, film, radio, spillindustrien, grafisk design, arkitektur og reklame.

Undersøkelsen slo fast at Europas kulturelle og kreative sektor nå skaper vekst i et kriserammet kontinent. Gjennom finanskrisen har sysselsettingsveksten vært på 0.7 prosent årlig. I 2013 omsatte de  11 sektorene samlet i Europa for 535.9 milliarder Euro, ca 4800 milliarder kroner. Dette gjorde kultur og kreative næringer til Europas tredje største sektor.

UNESCO vil bruke tallene i deres innsats for å fremheve "kulturens rolle i utviklingen av samfunnet". Til det trenger de mer data og sterkere indikatorer.

Begge rapportene kommer i kjølvannet av at EU lanserte Creative Europe, som skal investere nærmere 10 milliarder kroner på kreative næringer frem til 2020. Creative Europe skal styrke og videreutvikle samarbeidet mellom de kreative sektorene både innenfor og utenfor EU. Dette mener EU er helt nødvendig for at EU skal klare å utnytte det fulle potensialet i de kreative og kulturelle næringene, bidra til å skape kulturelt mangfold og sikre vekst og arbeidsplasser i Europa.

Les hele rapporten her: