I den andre tildelingsrunden fra Seksjon for kreativ næring i Kulturrådet får 57 prosjekter en samlet støtte på 18,4 millioner kroner. Midlene er fordelt på tilskuddsordningene Næringsutvikling og Regional bransjeutvikling.

Å bygge næring

Til søknadsfristen 5. juni kom det inn 233 søknader. Av disse var 169 søknader på ordningen Næringsutvikling og 64 på ordningen Regional bransjeutvikling. Samlet søknadssum var 107,4 mill. kroner.

Av det samlede tilskuddet på 18,4 millioner går 8,25 mill. kroner til 30 prosjekter innen næringsutvikling, og 10,15 mill. kroner til 27 prosjekter innen regional bransjeutvikling.

Siden Seksjon for kreativ næring ble etablert og ordningene lyst ut første gang i 2017 er det mottatt 471 søknader. I løpet av disse to søknadsrundene er det fordelt 35,9 mill kroner til 119 prosjekter innen 10 forskjellige kunstfelt over hele landet.

På næringsutvikling søkes det særlig tilskudd til markeds- og forretningsutvikling, kompetanseheving, branding og profilering, digitalisering av distribusjons- eller formidlingskanaler, samt publikumsutvikling.

hvm er det
Fabrikksjef på Fabrikken i Lillehammer, Torhild Andersen har sammen med Blender Collective i Fredrikstad fått 700.000 kroner til å lage et nettverk av coworkingsteder i Norge. 

-Det er tiltak på forretnings- og markedsutvikling som dominerer, og spesielt mange ønsker å profesjonalisere seg mot markedet. Vi ser også at en større andel søkere som har teknologiaspekt i sine prosjekter har gjort et grundig forarbeid på markedspotensialet og digitaliseringens rolle. Det bekrefter at mange mindre virksomheter er bevisst på å utvikle forretningsmodeller som møter muligheter og utfordringer innen globalisering og digitalisering. På den regionale ordningen ser vi en tendens med regionovergripende og tverrfaglige søknader, sier seksjonsleder for Kreativ næring i Norsk Kulturråd, Bodil Børset.

ho bodil
Seksjonsleder for Kreativ næring i Norsk Kulturråd, Bodil Børset.

Hun sier at det generelt er høy kvalitet på søknadene denne runden. De har blant annet forbedret sine egne utlysningstekster, hatt over 160 en-til-en rådgivningsmøter og gjennomført en rekke infomøter i større regionsentra rundt i Norge.

- På bakgrunn av at vi opplevde at noen kunstfelt, regioner og områder var underrepresentert i søknadsbunken fra 2017 ble det gjort en ekstra innsats mot disse. Mote, spill, design og arkitektur ble prioritert, og det samme ble scenekunst. Dette vises i årets søknadsrunde, hvor spesielt mote og scenekunst ikke bare har mange søknader inne, men også økt treffbarhet på ordningene. I kulturarvåret og med et utvidet oppdrag til Kulturrådet fra 2018 mot kulturarv, er det ekstra gledelig å se mange gode søknader fra kulturarvfeltet, sier hun.

Les pressemeldingen og se alle tildelingene her: