Festival/arrangør

Den förtrollande zonen. Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland

Gustafsson, L.
Nya Noxa, Nora

Avhandlingen är en analys av hur medeltiden iscensätts och används i lek och iscensättning inom ramen för festivalen Medeltidsveckan på Gotland. Den bygger på fältarbete under 1990-talet och är teoretiskt fotad i lek- och ritualteori samt ingår i en diskussion om kulturarv- och minnespolitik. Tre av festivalens evenemang står i fokus, iscensättningen av Valdemar Atterdags invasion och den så kallade brandskattningen av Visby 1361, den medeltida marknadsgata som arrangeras av Gotlands Fornsal i samarbete med ett stort antal kommersiella och privata aktörer och ett tältläger, där lajvare, kreativa anakronister och andra personer inom den ungdomsbaserade medeltidsrörelsen under den tidsperiod avhandlingen täcker samlades och tillsammans iscensatte en medeltidsinspirerad miljö.

2002
Avhandling
Festival/arrangør

Profilering av Norske Musikkfestivaler

Haavind, A-T. L.
Høgskolen i Telemark, Bø
2012
Norge
Masteroppgave
Festival/arrangør

Den naturstridige Varangerfestivalen 25 år

Hansen, J. D.
Varangerfestivalen, Vadsø
2007
bok
Festival/arrangør

Festivals, Spatiality and the New Europe

Hansen, K.
Ethnologia Europea, Museum Tusculanums forlag, Copenhagen

The principal purpose of this article is to pay attention to events that emphasize and give profile to local, everyday life. It also focuses on "the multiplicity of Europe" and the politics of distinction through local markets, national commemoration days and open-air museums. Cultural heritage is presented as an ongoing process of production and re-production of meaning in these events. The article raises questions about how we can conduct fieldwork on matters as elusive as "the presence of Europe", and the sensory experiences of taking part in ceremonial activities.

2004
Denmark
Artikkel
Festival/arrangør

Riddu Riđđu – et sted å lære?

Hauan, M. A.
Karlsøy og verden utenfor. Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. Festskrift til professor Håvard Dahl Bratrein på 70-årsdagen, Universitetsmuseet, Tromsø museum, Tromsø
2003
Artikkel
Festival/arrangør

Riddu Riddu

Halldén, I.
Fjärde Varlden, Föreningen Fjärde Varlden, Solna

En festival i Nordnorge som gått från förnyelse av sjösamisk identitet till mötesarena för ursprungsfolk. 

2010
Artikkel
Festival/arrangør

From institutions to events - structural change in Norwegian local cultural policy

Henningsen, E.,
Håkonsen, L.,
Løyland, K.
International Journal of Cultural Policy

In this paper we discuss the ongoing restructuring of local cultural policy in Norway. Since the 1990s, we argue, the local cultural sector has been undergoing a structural change, in the form of a movement from institutions to events. As public resources granted to traditional local cultural institutions such as libraries and culture schools decrease, there is a rise in resources granted to new arenas of local cultural life, such as cultural festivals and culture houses. We explain this shift of balance from institutions to events in local cultural policy with reference to three types of mechanism. First, we point to the ‘flexibilisation’ of the cultural sector, which ensues from its sensitivity to changes in the funding of the local governments. Second, new forms of earmarked state funding schemes pull local resources in the direction of cultural festivals and cultural events. A third mechanism that explains the shift from institutions to events is local policymakers’ adoption of theories of culture as a source of urban and regional regeneration.

2015
England
Artikkel
Festival/arrangør

Cultural tourism innovation systems. The Roskilde Festival

Hjalager, A. M.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Oxfordshire: Routledge

It is only recently that the “innovation systems approach” has become a framework for micro‐economic research in new institutional economics in tourism‐related businesses and activities. There is still much to be explored. Cultural tourism phenomena constitute noteworthy objects for illustrative case studies, embedded as they are in business as well as maintaining relations with public governance structures and voluntary organizations. Since 1971, Roskilde Festival (Denmark) has developed its role as a leading element in an emerging cultural innovation system. Festival organizers maintain long‐term, dense and multi‐faceted relations. Funds from the (non‐profit) festival are efficiently channelled into cultural and sports facilities, enhancing the attractiveness of the region. To keep ahead in the festival market, innovators in the field of managerial systems, technologies and services are deliberately invited to use the grounds as test benches for new ideas. The concept of innovation systems allows for a better understanding of the complex driving forces and mechanisms that mediate the conditions, the extent and the outcomes of innovative behaviour. Roskilde is a not static event. Since 2001 especially, wider ranging organizational structures have been constructed and politically enforced with the aim of nurturing spin‐offs, and including strong representation within the educational and research sectors.

2009
Artikkel
Festival/arrangør

På den yderste nøgne ø - En studie av Trænafestivalen

Holm, P. C.
NTNU, Trondheim

Festivaler er et stadig utbredt fenomen i det norske kulturlivet hvor de lokaliseres både i bygder og byer. I flere tilfeller ser man at større folkemengder trekker seg mot rurale områder for å oppleve kultur i spesielle omgivelser, og et opplevelsesrettet samfunn spås å være karakteristisk for dagens velutviklede land. Denne oppgaven ser nærmere på Trænafestivalen.Dette er en musikkfestival som hovedsakelig foregår på to naboøyer langs Helgelandskysten, ytterst ihavgapet. Festivalen er i dag en suksess og hvert år samles tusenvis av mennesker på Træna for å oppleve  musikk  og  natur.  Denne  oppgaven  vil  se  på de bakenforliggende  faktorene

som har vært  med  på  å  bidra  til  denne suksessen, i tillegg til viktige karakteristika med festivalen. Studiet vil fokusere på de ressursene som er tilgjengelig og se på hvordan festivalen utnytter disse.  Metodene  som  er  blitt  gjennomførter observasjon  og  intervju,  hvor  hovedsakelig  åtte informanter er kilden til store deler av informasjonsgrunnlaget. Hovedfunn  viser  hvilke  unike ressurser  som  ligger  til  grunn for  festivalen,  samt hvordan  arrangøren er  profesjonell  i  sin  tilrettelegging  av  opplevelser ved å ta i bruk lokal historie og lokale verdier og ressurser. De fremstiller sitt produkt på en genuin måte og bidrar derfor til et naturlig møte mellom mennesket og omgivelsene.      

2012
Masteroppgave

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.