Festival/arrangør

Kulturutredningen 2014

Berdahl, G.,
Campos, C. L.,
Eikemo, M.,
Enger, A.,
Eriksen, A.,
Espelund, K.,
Hansen, L.,
Hungnes, T.,
Mælen, K. M.,
Nøst, A.,
Nåvik, E.,
Paulsen, S.,
Eia-Revheim, M.,
Røynesdal, I.
Departementets Servicesenter og Informasjonsforvaltning, Oslo

Kulturutredningen 2014 ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 18. mars 2011. Utvalget er i mandatet bedt om å gjennomgå og vurdere kulturpolitikken etter 2005. Utvalget legger med dette fram sin rapport.

2013
Norge
Annet
Festival/arrangør

Lokaløkonomiske virkninger av kulturfestivaler – et metodisk urent farvann

Ericsson, B.

I prosjektet er de lokaløkonomiske effektene kartlagt gjennom postale spørreskjemaintervjuer med publikummere ved et stort antall enkeltarrangement. Dessuten er det gjort en gjennomgang av festivalregnskapene, samt supplert med intervjuer og samtaler med de administrativt ansvarlige for respektive festival. Hovedmålet med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilke typer arrangementer, evt. porteføljer av arrangementer, som fremmer lokal reiselivs- og destinasjonsutvikling, både når det gjelder økonomiske og kulturelle virkninger. En viktig årsak til denne problemstillingen er den forholdsvis store veksten i ulike arrangementer som har funnet sted i de senere åra, og der mange er begrunnet med en ønsket vekst i turismen til regionen. Dette ønsket bunner antakelig i en forestilling om at arrangementer tiltrekker seg mange tilreisende, uten at de enkelte aktuelle arrangementene er vurdert i et turistisk perspektiv.

2003
Norge
Rapport
Festival/arrangør

European Capitals of Culture: elitism or inclusion? The case of Stavanger 2008

Fitjar, R. D.,
Rommetvedt, H.,
Berg, C.
International Journal of Cultural Policy

Who participates in the European Capital of Culture? This article analyses participation in Stavanger, European Capital of Culture (ECOC) in 2008, drawing on data from a survey conducted among a cross-section of the population of the city and its closest surrounds. It examines whether there is systematic variation in the number and type of events attended across key social background characteristics such as gender, age, education and income, as well as interest in culture. It finds systematic, but small differences between the genders, age groups and people of different educational attainment, and no differences between people with high and low income. Participation levels are high in all social strata. However, interest in culture is an important predictor of participation. Differences in social background and cultural interest matter more for participation in high-brow events. The authors conclude that the ECOC event was fairly inclusive of different population segments.

2013
Artikkel
Festival/arrangør

Contemporary Festival: Polyphony of voices and some new agents

Fjell, L.
Studia ethnologica Croatia, Zagreb

The concepts and roles of new, modern festivals of today are the most striking and the most visible within the field of culture. Alongside their popularity and multiple set of new “voices”, there come politics, money and business. Traditionally, this combination of thought and ideology would eventually escalate into a conflict of interests. Through empirical examples the author of this paper will give an outline of how such a conflict emerges by using the “model of conflict” by Eric Brahm. He will outline categories of agents within the field of festivals.

2007
Crotia
Artikkel
Festival/arrangør

Så samles vi på festivalen

Fløgstad, K.
Litteraturen mellom staten og marknadet: rapport frå konferanse på Ustaoset, Noregs Allmennvitenskapelege Forskningsråd, Oslo
1992
Norge
Annet
Festival/arrangør
1999
Norge
Bokkapittel
Festival/arrangør

Festivaler og bygdedager på Magerøya og andre steder i Nord-Norge

Gerrard, S.
Nordkappmuseet/Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, Honningsvåg
2008
Bokkapittel
Festival/arrangør
2009
Norge
Konferansebidrag
Festival/arrangør
2009
Konferanseartikkel
Festival/arrangør

Mens vi venter på festivalenes festival - Refleksjoner rundt Festivalen - og to teaterfestivaler

Gran, A-B.
Spillerom: Norsk Teatersentrums tidsskrift for dans og teater, Norsk teatersentrum, Oslo
1995
Norge
Artikkel

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.