Festival/arrangør
2009
Bokkapittel
Festival/arrangør

Organisering og ledelse av frivillige. En studie av Kongsberg Jazzfestival

Elstad, B.
Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer
1997
bok
Festival/arrangør

Volunteer Perception of Learning and Satisfaction in a Mega-Event: The Case of the XVII Olympic Winter Games in Lillehammer

Elstad, B.
Festival Management and Event Tourism

Volunteers' performance is a central success factor for many mega-events. This article focuses on volunteers' learning and satisfaction during the XVII Olympic Winter Games in Lillehammer. The 50 students in the sample report an overall satisfaction with their participation. Important variables that were discovered related to volunteers' satisfaction include personal network, participation in the celebratory atmosphere, job-related competence, welfare issues, and job characteristics. With regard to volunteers' learning, they experienced increased social skills, job-specific competence, and knowledge about society. The results from this exploratory study clearly show the need for further research on volunteer management at mega-events. 

1997
Artikkel
Festival/arrangør

Generation of interpersonal skills: a study of informal learning among volunteers

Elstad, B.
Norges Handelshøgskole, Bergen

This study develops a conceptual  model that explains  the variation  of interpersonal skills among volunteers.  An overall perspective is the assumption  that people can learn informally outside organizational  borders. Both individual and situational characteristics are considered as important  in explaining  individuals  behavior. The  main  learning mechanisms  that are introduced in the model are: learning from practice,  learning by modeling, and learning by information exchange.

The model developed  was tested on volunteers at the Kongsberg Jazz Festival. The results from the analyses show that both individual  and situational  factors explain the variation of increased interpersonal  skills. More precisely, motivation to learn, age, job challenge, and feedback from supervisors, are significantly related to the generation of increased interpersonal skills for the whole sample in the study. The study does not find any interaction effects. In the last section  of the dissertation limitations  and implications  of the study are provided.

2000
Dissertation
Festival/arrangør

Continuance commitment and reasons to quit: A study of volunteers at a jazz festival

Elstad, B.
Event Management

This article reports the results of a study of volunteers' continuance commitment and reasons to quit at a festival. The study of 221 volunteers at a large jazz festival in Norway indicated that both motivational factors and factors related to the festival context were important in explaining volunteers' continuance commitment. Furthermore, about 30% of the volunteers had considered quitting as a volunteer. Reasons why they had considered quitting as volunteers at the festival were also identified.

2002
England
Artikkel
Festival/arrangør

Ledelse og styring av frivillig arbeidskraft

Elstad, B.
Bokforlaget, Bergen
2010
Norge
Bokkapittel
Festival/arrangør

Kunst- og kulturbegivenheter - "Festivalen"

Elstad, B.,
de Paoli, D.
Cappelen, Oslo
2008
Norge
Bokkapittel
Festival/arrangør

Festivalkvalitet: en sammenligning av de besøkendes og de frivilliges vurderinger av kvaliteten av Kongsberg Jazzfestival

Elstad, B.,
Thrane, C.
Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer

Denne studien handler om hvordan de besøkende og de frivillige funksj onærene oppfatter kvaliteten på årets utgave av Kongsberg Jazzfestiva l. Først blir kvalitetsbegrepet i en festivalkonstekst kort diskutert , og deretter presenteres den empiriske undersøkelsen. Konklusjonen h er er for det første at begge disse gruppene oppfatter kvaliteten som mer enn tilfredsstillende. For det andre er det stort samsvar mellom hvordan de frivillige tror de besøkende oppfatter de ulike kvalitets aspektene ved KJ, og hvordan de besøkende faktisk gjør dette. Og for det tredje viser det seg at ulike kvalitetsaspekter påvirker helhetsi nntrykket av KJ, både for besøkende og frivillige.

1997
Bokkapittel
Festival/arrangør

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tønsberg

Veilederen er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter. Formålet med veilederen skal, i henhold til mandatet, være: Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Felles sikkerhetsbegrep, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement.

Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse.

2013
Annet
Festival/arrangør

Fra gründer til kulturbedrift

Elton, L.,
Kulturdepartementet,
Nærings- og Handelsdepartementet,
Kommunal- og Regionaldepartementet
Kulturdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Kommunal- og Regionaldepartementet, Oslo
2013
Norge
Annet

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.