Festival/arrangør

Kunstkonsum i storbyene: En studie av brukerne og ikke-brukerne av det offentlige, finansierte kunsttilbudet i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand

Bjørnsen, E. ,
Lind, E.,
Hauge, E. S.

Dette er et forskningsprosjekt som forsøker å beskrive brukerne og ikke-brukerne av det offentlige finansierte kunsttilbudet i de fem største byene i Norge. Det er fremskaffet data om kjennetegn knyttet til kjønn, alder, inntekt og interesser samt andre kategorier som ansees å gi relevant informasjon.
Prosjektet har bestått av følgende fem komponenter:
En gjennomgang av tidligere publikumsforskning, primært i Norge
En spørreundersøkelse blant publikum ved et utvalg av offentlig finansierte kunstinstitusjoner i de fem storbyene.
En spørreundersøkelse blant et utvalg respondenter som ikke bruker det offentlig finansierte kunsttilbudet.
En presentasjon av et utvalg publikumsutviklingsprosjekter.
En presentasjon av noen konsekvenser av våre funn og til sist noen helt konkrete anbefalinger.
Prosjektet er gjort på oppdrag av Bergen kommune og er finansiert av KS sitt program for storbyforskning.

2012
Rapport
Generell

Crowdfunding Schemes in Europe

Wenzlaff, K.,
Röthler, D.
European Expert Network on Culture

This report provides a synthesis of the practices of crowdfunding in Europe, including elements of definitions, typology, statistical data, analysis of the varying practices, etc. It also identifies the issues arising from the use of crowdfunding within the EU which are potentially of EU competences and/or involve regulatory frameworks, including the relevance of existing financial regulations regarding initial public offerings (IPO) and/or the existence of legal exemptions, and cross-border access to crowdfunding within the EU. Finally, it provides recommendations concerning the potential regulation of crowdfunding schemes at EU and national level, on the basis of the key issues identified.

2011
Governm_Doc
Festival/arrangør

Systematisering i usystematiske landskap: Kompetansedeling og nettverking mellom festivaler.

Sekse, B.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Festival Voss er både ein konsulentorganisasjon og ein pådrivar for å samle og dele kunnskap i festivalmiljøet på Voss. Dei tek på seg fleire ulike arbeidsoppgåver for festivalar, dei rettleier nye festivalar og arrangement, dei set i gang samarbeidsprosjekt på tvers av festivalar, og dei er medarrangørar i fleire store idrettsarrangement. Festivalkompetanse er vel å merke eit omgrep som vanskeleg kan definerast, og for å forstå korleis ein kan vere konsulent i eit festivallandskap, er det difor vesentleg å spørje: Kva er festivalkompetanse? Korleis overføre kunnskap innan og mellom festivalar? Korleis bidreg ein konsulentorganisasjon som Festival Voss med ei slik kompetanseoverføring?

2013
Bokkapittel
Generell

Factors Affecting Crowdfunding Outcomes: A Case Study of Kickstarter

Yi-chun Liu

In this paper, the author analyzes data from Kickstarter seeking to figure out influential factors affecting fundraising outcomes including project success and funding level. He extends former research and takes new factors into consideration. Analysis results based on 32,177 projects and held between May 2009 and 2014 indicate that fundraising goal, duration, positively emotional words in description have negative effects on project outcomes. Urban income, title length, previous projects count launched by the same creator and competing projects count initiated in the same type are positively associated with the outcomes.

2015
Dissertation
Festival/arrangør

33 tekster om opplevelsesforskning

Stene, M. (red.)

En samling av allmennrettede formidlingstekster skrevet i forbindelse med instituttprogram "Opplevelseskvalitet, nettverksproduksjon av opplevelse, opplevelsesverdi, «performing places»"

2011
Rapport
Musikk

A Creative Industry In Transition: The rise of digitally-driven independent music production

Hracs, B. J.
Growth and Change

This paper nuances our understanding of the ongoing transition within the North American music industry. It extends the existing analysis of the so-called “MP3 Crisis” by exploring the ways in which digital technologies have challenged the entrenched power of the major record labels. In particular, new insights are offered based on interviews with music industry executives who have been active in shaping the industry's response to illegal file sharing. The paper also uses interview data from musicians to investigate the implications of restructuring at the macroscale on creative talent at the microscale. As such, it documents the structures and spatial dynamics of digitally driven independent music production in Canada for the first time.

2012
Artikkel
Generell

Private bidrag til frivillig sektor

Sivesind, K.H.

Hvilke tradisjoner har man for pengegaver i Norge? Har det filantropiske landskapet i Norge endret seg de siste 15 årene? Hvor kommer de private bidragene fra – og hvor viktig er de som inntektskilde for frivillig sektor?

2016
Festivaler/arrangørvirksomhet
Festival/arrangør

Focus On Festivals: Contemporary European case studies and perspectives

NEWBOLD, C.,
MAUGHAN, C.,
JORDAN, J.,
BIANCHINI, F.
Goodfellow Publishers
This book presents a contemporary overview of our most ubiquitous cultural phenomena - festivals. It is able to do so by taking a powerful and unique case-study focused, theoretically rigorous and pan-European approach. It comes from a hugely expert and experienced team of editors and authors drawn from across Europe and is based on the groundbreaking work of the European Festival Research Project (EFRP). The EFRP and the book are focused on understanding the causes and implications of the current growth in festivals internationally, and the implications this has across major sectors ranging from tourism to culture. The key themes the books brings out are the politics, programming, impacts, governance and management of festivals; the social, cultural, political, economic and physical contexts in which festivals operate; the potential of festivals to explore and stimulate a more risk-oriented approach to the arts; and the key conclusions, trends, forecasts and recommendations for the sector in the future. The exciting range of real world examples and the mix of practical and academic contributions provides readers with a broad perspective across agendas from economic regeneration and tourism, to education and social inclusion. An indispensable text for students in arts and festival management, events, tourism, hospitality and cultural policy and management courses. It is also essential reading for festival and events managers, public authorities and existing and potential sponsors.
2015
bok
Festivaler/arrangørvirksomhet
Festival/arrangør

The current and future impacts of the global financial crisis upon events and festivals industry.

SEUNGWON, L.,
GOLDBLATT, J.
International Journal of Event and Festival Management, 3(2): 137-148
2012
Artikkel
Festivaler/arrangørvirksomhet
Festival/arrangør

Strategic SWOT analysis of public, private and non-for-profit festival organisation.

ANDERSSON, T.,
CARLSEN, J.
International Journal of Event and Festival Management, 2(1): 83-97
The purpose of this analysis is to relate to the strategic orientation of public, private and not-for-profit festivals and the adoption of stakeholder, financial, marketing and management strategies that enable them to achieve their organizational objectives. The paper aims to address these issues. In order to test the effectiveness of this new strategic SWOT approach, data from the four-country study of festivals were employed to investigate how a strategic approach can be adopted by festival managers in the public, private and not-for-profit sector. The strategic issues that confront all festivals, including, financial management and related issues of costs, revenue, sponsorship and support are the subject of analysis. The findings indicate that among festival managers there are some interesting and significant differences between the three ownership types in terms of their strengths, weaknesses, opportunities and threats. Private and non-profit festivals are comparatively more strategic in responding to financial opportunities, threats and weaknesses and public festivals are more dependent on a single stakeholder and source of revenue. Other significant differences exist in terms of stakeholder management and sponsorship strategies, which can be explained with reference to resource dependency theory. This paper demonstrates that it has some utility in identifying strategies in response to financial, stakeholder and sponsorship imperatives. It also provides new insights into the strategic management of public, private and not-for-profit festival organizations using an original approach and an extensive four-country dataset.
2011
Artikkel

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.