Generell

Innovation in the European creative industries: a firm-level empirical approach

Protogerou, Aimilia,
Kontolaimou, Alexandra,
Caloghirou, Yannis
Industry and innovation

This paper explores the innovative performance of firms active in the creative industries (CIs). It identifies potential differentials in various innovation indicators between CI and non-CI young firms and examines drivers of the innovative performance of firms in the creative sectors. Our findings suggest that firms in the CIs outperform those in non-CIs both in terms of product innovation and R&D intensity, but not in terms of process and organisational innovation. Empirical analysis also suggests that the human capital of the founders as well as specific firm characteristics play a significant role in the innovative activity of firms in the CIs.

2016
Generell

The Creative Industries in Norway: 2008–2014

Gran, A-B.,
Theie, M.G,
Torp, Ø.
Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift
vol. 19, Nr. 2-2016 s. 273–296

The article presents findings from a new mapping of the creative industries in Norway 2008–2014. It reviews previous mappings of the creative industries and discusses questions related to construction of the creative industries population and its economic measurement. Reported results include value added and employment for the whole sector and for the selected industries music, books, education and teaching, as well as the differences between the creative industries and the mainland economy in Norway. Main findings include positive development of value added and employment for the whole sector throughout the period 2008–2014, but not as strong growth in value added as in the mainland economy. Additionally, the authors perceive and discuss such mapping’s consequences, and impact on, the cultural policydiscourse

2016
Norge
Generell

Private bidrag til frivillig sektor

Sivesind, K.H.

Hvilke tradisjoner har man for pengegaver i Norge? Har det filantropiske landskapet i Norge endret seg de siste 15 årene? Hvor kommer de private bidragene fra – og hvor viktig er de som inntektskilde for frivillig sektor?

2016
Festival/arrangør

Event Management Services

OPEN GROUP
Open Group
In a world of increasingly complex and distributed computer systems an effective Event Management Service (XEMS) is a key part of the necessary system management and administration infrastructure. The EMS must provide timely warning of impending problems, notify failing processes, identify problem areas in a system and possibly automatically fix them before service availability falls below acceptable levels. To achieve what is required, interoperability between systems in a distributed network is only one part of the solution; inter-comprehension of the key event data is also necessary. This Event Management Service (XEMS) specification satisfies all these requirements. It defines a programming interface which receives notifications in the form of events, and transports them reliably to applications. The Specification is in three parts: Part 1 describes the API including the model, architecture, data formats and interface definitions; Part 2 describes reference implementations for DCE and CORBA; Part 3 describes event structures for the basic event set.
1996
Storbritannia
Annet
Festival/arrangør

Theatre festivals: towards a bigger theatre audience

ZOLTÍN, J.
The Budapest Observatory
The article is focused on the co-operation of festivals and theatre and on the functions of festivals in audience development. A research conducted in April 2009 amongst nine Hungarian theatre festival directors is presented with the questions based on the terms of reference of the Novi Sad conference on International Theatre Festivals and Audience Development, in cooperation with European Festival Research Project (EFRP).While the article doesn't draw a comprehensive picture of theatre festivals in Hungary, it does collect different practices, methods and approaches and opens up for an opportunity for a new study to follow up a more precise research for example, a sociological study of the audience development of the festivals.
2009
Ungarn
Annet
Festival/arrangør

Kunsten å vera seg sjølv: identitetshandbok for konsertarrangørar

Andreassen, S.,
Rogn, E. H.,
Norsk Rockeforbund
Norsk Rockeforbund, Oslo

Kunsten å være seg selv er en identitetshåndbok for konsertarrangører. Boka har fokus på konkrete ideer, tanker og strategier rundt det å utnytte sin egen unike identitet til å forsterke totalopplevelsen av et kulturarrangement. Boken peker på flere type gevinster som en tydelig stolt og kreativ identitetshåndtering kan gi både publikum, samarbeidspartnere og arrangører.

 

Norsk Rockforbund ønsker å bidra til å trygge festivalenes og klubbenes fremtid og gjøre de mer bevisst på sin unike egenart og utviklingsmuligheter. Når festivaltilbudet de siste årene nærmest har eksplodert og sponsorene tenker seg om to ganger, da blir arrangørenes særpreg stadig viktigere. Flere lokale arrangører vil klokelig måtte konkurrere på totalopplevelsen basert på sin egenart, framfor kjøpt lykke. Arrangørene må også være tydelige for å holde på sine ambassadører og sitt publikum, og vi har med Kunsten å være seg selv forsøkt å si noe om hvordan basisen for alt dette, – ens identitet, kan forsterkes.

 

Musikk og kultur lokalt skaper trivsel, men er også samfunnsøkonomisk nyttig. Kultur hindrer fraflytting, skaper arbeidsplasser, genererer stolthet og stedsutvikling og bidrar til økt turisme i både byer og bygder over hele landet. Kunsten å være seg selv tar for seg forskjellige typer identiteter og deres effekt, samt organisasjonskultur, merkevarebygging og omdømmehåndtering. Ikke minst er det en stor glede å kunne presentere og la seg inspirere av de mange fantastiske historiene fra arrangør-Norge i både bilder og tekst.

 

Kunsten å være seg selv er et ledd i pilotprosjektet Identitetsutvikling av norske konsertarrangører som er støttet av Kommunal- og Regionaldepartementet og Musikkverkstedordningen (MVO).

2011
Norge
Annet
Festival/arrangør

Feite forestillinger: Hvordan arrangere vellykkede konserter

Baade, L. T.,
Norsk Rockeforbund
Norsk Rockeforbund, Oslo

Feite Forestillinger er Norske Konsertarrangørers lærebok for konsertarrangører. I oktober 2010 kom 7. utgave, med en rekke oppdateringer og en del nytt stoff.

Boken er i utgangspunktet utviklet som studiemateriell til Norske Konsertarrangører klubbkurs, men den fungerer godt på egenhånd. 

2010
Norge
Annet
Festival/arrangør

Sikkerhetshåndboken for konsertavvikling

Daniel, I. M.
Norsk Rockeforbund, Oslo

Sikkerhet er en grunnleggende del av en konsert. En arrangør har et stort ansvar overfor artister, medarbeidere og ikke minst publikum. Norske Konsertarrangører har tatt denne problemstillingen på alvor, og ønsker med Sikkerhetshåndboken for konsertavvikling å legge til rette for at konsertarrangører skal ha bedre forutsetning for trygg konsertavvikling.

 

Boka ble nasjonalt utgitt av Norske Konsertarrangører første gang i 2006 i samarbeid med BRAK. Siden 2006 har det kommet ny lovgivning på feltet og andre temaer har blitt mer aktuelle, for eksempel best mulig sikring av pyroeffekter. Derfor relanseres Sikkerhetshåndboken i år i ny og oppdatert utgave og med et splitter nytt design.

 

Nytt kapittel om Pyroteknikk

Forfatter Inga Moen Danielsen er styreleder i BRAK og har lang erfaring som sikkerhetsansvarlig fra klubb og festival. I den nye utgaven av Sikkerhetshåndboken har hun blant annet fått med seg ekspert på pyroteknikk Axel Sundbotten og sikkerhetskonsulent Jørgen Aas som har vært med på å spisse innholdet. Blant annet har den nye utgaven et eget kapittel om pyroteknikk under tema brannsikkerhet. – Ellers har vi vasket språket og oppdatert boka i forhold til nytt lovverk. Jeg vil benytte anledningen til også å takke designer Rune Mortensen og fotograf Helge Brekke som har gjort en fantastisk jobb med det visuelle.

2008
Norge
Annet
Festival/arrangør

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tønsberg

Veilederen er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter. Formålet med veilederen skal, i henhold til mandatet, være: Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Felles sikkerhetsbegrep, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement.

Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse.

2013
Norge
Annet
Generell

Fra gründer til kulturbedrift

Elton, L.,
Kulturdepartementet,
Nærings- og Handelsdepartementet,
Kommunal- og Regionaldepartementet
Kulturdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Kommunal- og Regionaldepartementet, Oslo
2013
Norge
Annet
Antall publikasjoner i denne databasen: 474

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.