Festival/arrangør

Økonomihåndboken

Norsk Rockeforbund
Norsk Rockeforbund, Oslo

God planlegging er nøkkelen til en sunn økonomisk drift. Det handler om å forutse hva som kan komme og sette av opptjente midler til dårligere tider. Det er ikke alltid like lett å tenke langsiktig i planleggingen. Dessverre står man ofte med hodet fullt av umiddelbare utfordringer og det kan være vanskelig å løfte blikket og tenke fremover. Med gode rutiner vil det være lettere å kontrollere og evaluere arrangementet, noe som forhåpentligvis vil bidra til at man slipper ubehagelige overraskelser i etterkant.

Denne håndboken gir en innføring i økonomi spesielt rettet konsertarrangører. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen ikke er uttømmende, men håndboken bør likevel kunne være en hjelper i det daglige arbeidet slik at dere kan lage enda bedre og økonomisk gode arrangement.

2015
Norge
Handbok
Festival/arrangør

Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen

Berg, P. O.,
Linde-Larsen, A.,
Löfsgren, O.
Studentlitteratur, Lund

I det som kallats "den nya ekonomin" har evenemangen fått en nyckelroll när det gäller att lansera ett varumärke, en identitet eller berätta en historia. "Event-management" är en snabbt växande bransch som paketerar händelsen, invigningen eller lanseringen som en mångsinnlig direktupplevelse - en konstform.

 

I denna bok granskar en grupp företagsekonomer och kulturforskare evenemangskulturens värld utifrån en studie av "världens mest invigda bro". Den ger en ingående skildring av hur invigningen av Öresundsbron byggs upp, genomförs och värderas. I boken diskuteras de sätt på vilka förväntningar byggts upp. Den beskriver kopplingen mellan fysisk rörelse och känslan av att bli berörd. Här diskuteras hur känslan och engagemang formas i det upplevelserum som evenemanget försöker skapa, samt analyseras den kulturella grammatik och de övergripande tankefigurer som stora invigningsevenemang anknyter till. I ett avslutande kapitel diskuteras hur evenemanget ter sig ett år efter - om den besvärliga omstart som broprojektet ställs inför när festen är slut. Författarna har två syften med denna bok, dels att visa på hur invigningen av Öresundsbron var uppbyggd, och hur den kopplas till utvecklingen av regionen som helhet, dels att analysera hur den speglar några karakteristiska drag i det vi kallar "evenemangskulturen". 

2002
Sverige
bok
Festival/arrangør

Why some go for the safe and others challenge the unknown: Music festival attendees’ strategies when choosing events

Karlsen, S.
Nordisk musikkpedagogisk forskning, NMH-publikasjoner, Oslo
Årbok 10 (s. 229-244)

By means of material gathered through a case study, this article explores music festival audiences¿ choices of events. My central concern was whether audience members chose safe, in the sense of well-known and familiar concert content, or whether they challenged the unknown by using the festival for exploring unfamiliar musical styles and genres. The study was built on the theories of identity developed by Anthony Giddens and Stuart Hall, and the theories of situated learning presented by Jean Lave and Etienne Wenger. Its aim was to investigate how a particular music festival could be seen as a source of informal learning through its impact on identity development. This article focuses on findings connected to a research question concerned with how the festival contributed to the audiences¿ development and maintenance of parallel musical identities. The research was designed as a case study, using empirical material in the form of field notes from observations of 21 festival events, completed questionnaires from 350 members of the festival audience, and transcriptions of in-depth interviews with a strategically chosen sample of 12 members of the festival audience. The findings showed that although the festival administrators, through varying the festival¿s programme and locations, had created conditions that were well-suited for development as well as maintenance of the audiences¿ parallel musical identities, the main tendency among the festival audience was to maintain pre-existing identities. In other words they went for safe options. Those few study participants who used the festival for exploratory purposes seemed to belong to higher social classes. In the article¿s concluding remarks, I look into what implications these findings have for festival audiences¿ access to music learning as well as what consequences they may have for formal music education.

2008
Norway
Artikkel
Festival/arrangør

Why festivals fail?

GETZ, D.
Event Management. 7(4) 209-219
7(4) 209-219
Exploratory research was conducted with festival management professionals to determine the incidence and causes of festival failure. Although the small sample does not permit generalization, results clearly reveal that festival crises and failures are common, and a number of likely sources of failure are identified: the weather; lack of corporate sponsorship; overreliance on one source of money; inadequate marketing or promotion; and lack of advance or strategic planning. A number of theoretical frameworks are examined that can help explain festival failure and shape further research, including resource dependency, Porter's framework for assessing competitive advantages, population ecology, and the product life cycle.
2002
Kanada/Sverige
Artikkel
Festival/arrangør

Volunteer Perception of Learning and Satisfaction in a Mega-Event: The Case of the XVII Olympic Winter Games in Lillehammer

Elstad, B.
Festival Management and Event Tourism
08/1996; 4 (s. 75-83)

Volunteers' performance is a central success factor for many mega-events. This article focuses on volunteers' learning and satisfaction during the XVII Olympic Winter Games in Lillehammer. The 50 students in the sample report an overall satisfaction with their participation. Important variables that were discovered related to volunteers' satisfaction include personal network, participation in the celebratory atmosphere, job-related competence, welfare issues, and job characteristics. With regard to volunteers' learning, they experienced increased social skills, job-specific competence, and knowledge about society. The results from this exploratory study clearly show the need for further research on volunteer management at mega-events. 

1997
England
Artikkel
Festival/arrangør

Visitor management for festivals and events.

YEOMAN, I. ,
Robertson, M.,
McMahon-Beattie, U.
Festivals and events management: an international arts and culture perspective. 65-79
2004
New Zealand
Artikkel
Festival/arrangør

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tønsberg

Veilederen er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter. Formålet med veilederen skal, i henhold til mandatet, være: Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Felles sikkerhetsbegrep, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement.

Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse.

2013
Norge
Annet
Festival/arrangør

Valuing the arts: Pitfalls in economic impact studies of arts festivals.

SNOWBALL, J. D.
South African Journal of Economics. 70(8) 1297-1319
70(8) 1297-1319
Economic Impact Studies have been used to measure the value of a variety of public and mixed goods, such as arts festivals, sports facilities and educational institutions, partly to motivate for public funds. The attraction of this sort of study rests largely on the fact that it produces a quantifiable monetary measure of the value of a project as opposed to a less easily valued qualitative study. "Public officials, boosters and the media accept the quantifiable which appears to represent reality in order to justify a desired project". Seaman pointed out that arts impact studies have been useful in "clarifying industry and sectoral interaction and output changes". It has been argued, however, that economic impact studies, while appearing to provide useful monetary estimates, are in fact plagued by a number of methodological problems.
2002
Sør Afrika
Artikkel
Festival/arrangør

Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser

Nordvall, A.,
Wallstam, M.
ETOUR Rapport
2016:1

Denna rapport fokuserar på festivalbesökarna (både lokala och tillresta) och behovet att utvärdera dem och deras upplevelser. Rapporten tar sin utgångspunkt i antagandet att en väsentlig nyckel för framgång i branschen är att förstå och lära känna sina besökare. Detta utgör en grund för att både arrangörer och besökare ska kunna förverkliga sina målsättningar respektive drömmar. För arrangörens del handlar det om att veta hur många besökarna är, vilka de är, vad de gör och hur de upplever festivalen. När det finns kunskap om dessa aspekter finns också ett underlag för beslutsfattande, prioriteringar av begränsade resurser och förnyelsearbete.

Syftet med denna rapport är att bistå svenska festivalarrangörer i sitt arbete att förstå sina besökare. Rapporten är en övergripande guide i att utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Det finns många olika metoder att använda för att undersöka festivalbesökare (t.ex. online-enkäter, enskilda intervjuer, gruppintervjuer, observationer, analys av sociala medier) men guiden avgränsas till att presentera och diskutera enkätundersökningar.

2016
Sverige
Rapport
Antall publikasjoner i denne databasen: 238

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.