Publikasjonsdetaljer

År
2017
Forfattere
Rykkja, A.
Institusjon
Kunnskapsverket / Høgskolen i Innlandet
Publisert i/av
Kunnskapsverket
Nr
02/2017
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Musikk, Musikkbransje, Virkemiddelapparatet
Abstrakt / Utdrag

Formålet med denne rapporten er å utrede og kartlegge i hvilken grad det nasjonale virkemiddelapparatet rettet mot musikkindustrien har virkemidler som svarer til virksomheters behov. Virksomhetenes behov for finansiering av drift, kompetanseheving og ulike drivere og barrierer for utvikling, særlig i forhold til internasjonalisering og eksport har blitt vektlagt i analyser.  Behov og ønsker er forsøkt avdekket gjennom en kvalitativ studie hvor 18 virksomheter, som har det til felles at de enten har mottatt Music Norways eksportprogram eller vært deltagere i det tilpassede FRAM programmet for musikkindustrien i regi av Innovasjon Norge og Music Norway, har deltatt.
Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Music Norway og Buzzfond, som har bidratt med delfinansiering, kontakt med informanter og virksomhetene og personalressurser.