Publikasjonsdetaljer

År
2009
Forfattere
Ibenholt, K.
Bowitz, E.
Becken, L.E.
Institusjon
Econ
Publisert i/av
Econ
Nr
Forskningsrapport 2009-057
Næring
Region
Røros
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Kulturarv, Kulturmiljøer, Regionaløkonomi, Verdiskaping, Ringvirkninger
Abstrakt / Utdrag

Kulturminner kan spille en rolle for verdiskapingen i lokalsamfunn. Dette kan enten være i form av inntekter fra besøkende eller gjennom å gi samfunnet en identitet som tiltrekker seg både innbyggere og næringsvirksomhet. Vi har analysert hvordan kulturminnene på Røros bidrar til verdiskapingen lokalt, og finner at den målbare effekten, dvs. inntektene fra besøkende, er et bidrag på 7 prosent av total økonomisk aktivitet. Identiteten lar seg ikke måle kvantitativt, og våre kvalitative undersøkelser blant bedrifter, innflyttere og ungdommer viser at kulturminnene kun spiller en mindre rolle for identiteten på Røros.