Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Publisert i/av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tønsberg
Region
Oslo
Land
Norge
Type
Annet
Nøkkelord
Veiledning, Sikkerhet, Organisering, Planlegging, Store arrangementer, Risikovurdering, Risikoanalyse, Frivillige, Frivillighet , Publikum, Infrastruktur, Krisehåndtering
Abstrakt / Utdrag

Veilederen er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter. Formålet med veilederen skal, i henhold til mandatet, være: Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Felles sikkerhetsbegrep, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement.

Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse.