Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
JKL Group
Institusjon
JKL Group
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Digitalisering, Opphavsrett
Abstrakt / Utdrag

I løpet av høsten 2013 har JKL på oppdrag for Spekters Sektorråd for Kultur kartlagt digitaliseringens betydning for de levende kulturuttrykkene teater, dans, orkester, opera, ballett og museum. Digitaliseringens betydning for andre kulturtyper som innspilt populærmusikk, tv, film og bøker er behandlet i mange omganger tidligere. I dette arbeidet har målet vært å belyse hvilke konsekvenser digitaliseringen får konsekvenser for den levende kulturen. Det er særlig to tema som har vært viktige: opphavsrett og teknologi. Denne rapporten oppsummerer hovedfunnene i intervjuer med institusjoner og bransjerepresentanter