Publikasjonsdetaljer

År
2012
Forfattere
Norsk Rockeforbund
Publisert i/av
Norsk Rockeforbund, Oslo
Land
Norge
Type
Annet
Nøkkelord
Ungdom, Barn, Konsert, Opplevelser, Kvalitet, Inspirasjon
Abstrakt / Utdrag

Teenage kicks er et inspirasjonshefte rettet mot voksne som ønsker å skape gode konsertopplevelser for og i samarbeid med ungdom. Vi vil vise hvordan utfordringer i forhold til eksempelvis skjenkeloven og sikkerhet kan løses.

Heftet er fylt med nyttig informasjon og gode eksempler og må ses i sammenheng med Norsk Rockforbunds lærebok “Feite forestillinger- hvordan arrangere vellykkede konserter” og Arrangørskolens “arrangørveiledning for ungdom”.

Heftet er finansiert med midler fra Kommunal- og regionaldepartementet og er en del av Norsk Rockforbunds Bolyst prosjekt.