Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Dahl Haugsevje, Å.
Torvik Heian, M.
Hylland, O.M
Institusjon
Telemarksforskning
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
evaluering
Abstrakt / Utdrag

Norsk kulturråd utlyste i november 2014 et opp­drag om å evaluere Kunstløftets andre periode, 2012–2015. Telemarksforsking ble tildelt oppdra­get, og denne rapporten er resultatet av evalu­eringen. Evalueringen er en vurdering av Kunstløftets relevans for barn og unge sett i lys av samfunnsendringer og -utfordringer. Evalueringen vurderer også prosjektets bidrag til økt kunnskap og, interesse og prestisje for kunst for barn og unge.