Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

År
2008
Forfattere
Gaustad, T.
Institusjon
BI Norwegian School of Management. Department of Public Governance
Nr
01/2008
Næring
Land
Norge
Type
Working Paper
Abstrakt / Utdrag

Utgangspunktet for rapporten er at det er liten deltakelse fra tradisjonelle finansielle miljø i finansiering av norske filmer. I rapporten analyseres de økonomiske grunnene til hvorfor situasjonen er slik. Analysen er basert på opplysninger from Norsk filmfond om finansieringen av norske filmer som ble lansert i 2005, og på intervjuer med produsentene som hadde ansvaret for å produsere disse filmene.