Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Sivesind, K.H.
Institusjon
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Næring
Nøkkelord
Finansiering, Frivillig sektor
Abstrakt / Utdrag

Hvilke tradisjoner har man for pengegaver i Norge? Har det filantropiske landskapet i Norge endret seg de siste 15 årene? Hvor kommer de private bidragene fra – og hvor viktig er de som inntektskilde for frivillig sektor?