Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

År
1990
Forfattere
Spilling, O.R
Onshus, T.
Institusjon
Østlandsforskning
Nr
09.04
Region
Gudbrandsdalen
Type
Notat
Nøkkelord
Økonomisk betydning, Publikum, Publikumsanalyse, Skolepolitikk, Styring, Organisering, Vinstra, Sosiologi
Abstrakt / Utdrag

I rapporten redegjøres for resultater av en publikumsundersøkelse ved Peer Gynt stemnet 1990. Arrangementet foregår årlig på Vinstra i Gudbrandsdalen. Stemnet er en kombinasjon av kulturelle og kommersielle arrangementer. Det gikk over ti dager og talte rundt tretti arrangementer, i tillegg kommer messe, utstillinger og tivoli. Blant arrangementene var det forestillingen "Peer Gynt i egen fjellheim" som vakte størst oppmerksomhet og trakk tilsammen rundt 5 000 tilskuere. Det totale publikum ved samtlige arrangementer ble anslått til 9 700. I rapporten gis det en redegjørelse for publikums sammensetning, deres økonomiske forbruk i tilknytning til arrangementet og arrangementets kulturelle verdi. Resultatene viser at det er stor forskjell på publikum ved Peer Gynt spelet og de andre arrangementene. Spelet trakk gjennomgående flere tilreisende og et publikum med høyere utdanning enn de øvrige arrangementer. Stort sett er publikum tilfreds med opplevelsene under arrangementet, og i særlig grad gjelder dette Peer Gynt spelet. De økonomiske overslagene viser at arrangementet utløste et samlet privat forbruk på 2.0-2.5 mill. kr, og at dette anslås i underkant av 1 mill kr å være en økning i lokalt forbruk. Arrangementet har således en relativt beskjeden lokaløkonomisk betydning. Derimot tyder resultatene på at arrangementet har stor kulturell betydning, både for publikum og for lokalmiljøet. Ikke minst har arrangementet betydning for mobilisering av lokalt kulturliv.