Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Rybalka, M.
Institusjon
Statistisk sentralbyrå
Publisert i/av
Økonomiske analyser
Nr
2/2016, s 34-45
Næring
Land
Norge
Type
Artikkel
Nøkkelord
Innovasjon, forskning, SkatteFUNN, Støtteordninger
Abstrakt / Utdrag

Skattefunn-ordningen, innovasjonsprogrammene til Innovasjon Norge og næringslivsprogrammene til Norges forskningsråd er blant de viktigste virkemidlene for forskning og utvikling (FoU) og innovasjon i Norge. Hvem bruker disse støtteordningene? Er det noen mobilitet blant brukere av hver ordning over tid? Hvor menings- fylt er det å sammenlikne effekter av ulike typer virkemidler? Dette er problemstillinger i denne analysen som undersøker graden av gjentatt bruk av offentlig støtte samt interaksjon mellom ulike virkemidler.