Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

Forfattere
Kalvik, A.
Risvik, J.
Institusjon
PricewaterhouseCoopers
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Abstrakt / Utdrag

I denne rapporten er samtlige filmer i perioden 2003 til midten av desember 2006 analysert med tanke på kinobesøk. Undersøkelsen tar utgangspunkt i FILM&KINOs rangeringsliste over landets kinoer for det gjeldende driftsår.