Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Rykkja, A.
Ericsson, B.
Institusjon
Kunnskapsverket
Nr
5/2016
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Festivaler, statistikk
Abstrakt / Utdrag

Rapporten presenterer statistikk for musikkfestivaler og en mindre gruppe «ikke-musikk»-festivaler for året 2015. I noen tabeller og figurer er tall og data fra 2014-undersøkelsen tatt med i illustrasjonsøyemed og for å vise forskjeller i datagrunnlag for 2014 og 2015. Denne presentasjonsmetoden er ikke brukt for å si noe om utvikling eller endring mellom to år. Datagrunnlaget, ulik sammensetning av populasjon og det korte tidsintervallet gir ikke grunnlag for å si noe om eventuelle endringer.