Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

År
2008
Forfattere
Skogheim, R.
Institusjon
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Næring
Land
Norge
Type
Doktoravhandling
Abstrakt / Utdrag

Denne avhandlingens tema er arkitektprofesjonen: å undersøke veien inn i yrket, sosialiseringsprosessen, og hva slags arkitekter studentene ønsker å bli – hvordan de ønsker å utforme arkitektrollen. Jeg ønsket også å undersøke hva som vektlegges i utdanningen, gjennom intervjuer med lærere i arkitektur samt oppfatningene til prosjekterende arkitekter om hvordan de utformer og forstår arkitektrollen.