Publikasjonsdetaljer

År
2003
Forfattere
Bakke, E.
Institusjon
Handelshøyskolen BI
Publisert i/av
Handelshøyskolen BI
Nr
10/2003
Næring
Type
Rapport
Nøkkelord
Kulturelle verdier, Samfunnsøkonomi, Kulturnæring, Medienæring
Abstrakt / Utdrag

I samfunnsdebatten hevdes det ofte at aviser, bøker og kringkasting, på samme måte som scenekunst, opera, ballett, teater og konsertvirkomhet, har kulturelle verdier ut over den verdi disse varene og tjenesene blir verdsatt til i markedet. Man kan derfor ikke legge vanlige økonomiske lønnsomhetsbetraktninger til grunn når man skal vurdere disse næringers samfunnsmessige betydning. I denne utredningen tas denne påstand opp til kritisk drøfting. Utredningen tar sikte på å vise at eksistensen av kulturelle verdier eller andre eksternaliteter i medienæringene og i de næringer som produserer scenekunst, bør analyseres og korrigeres for på noenlunde samme måte som eksistensen av eksternaliteter blir trukket inn i samfunnsøkonomiske analyser av andre næringer. Man kan si at samfunnsøkonomi gjelder i realiteten akkurat dette, at summen av markedets utallige avgjørelser, avgjørelser som presumptivt er privatøkonomisk lønnsomme, ikke nødvendigvis adderer seg opp til noe som er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller optimalt. Spørsmålet er derfor heller hvorvidt de eksternaliteter vi vil stå overfor i medienæringene, de forhold som fører til at det er avvik mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i disse næringene, er forskjellige fra de eksternaliteter som kan forekomme i andre næringer. Det faglige spørsmål blir hvordan myndighetene bør vurdere og eventuelt korrigere for de eksternaliteter som gjør seg gjeldende for kultur- og medievirksomheten.