Publikasjonsdetaljer

År
2017
Forfattere
Gierløff, C. W.
Magnussen, K.
Dombu, S. V.
Institusjon
Menon
Publisert i/av
Menon
Nr
Publikasjon 82/2017
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Kulturmiljøer, Verdsetting, ikke-bruksverdier, Survey
Abstrakt / Utdrag

På oppdrag for Riksantikvaren har Menon Economics videreutviklet et spørreskjema som kan benyttes for å måle den norske befolkningens ikke-bruksverdier knyttet til kulturmiljøer over tid. I denne rapporten vises resultater fra en spørreundersøkelse om verdien av kulturmiljøer som er sendt et representativt utvalg av den norske befolkning. Dette prosjektet bygger på, og må ses i sammenheng med, tidligere prosjekter som har vurdert metoder og indikatorer som kan måle samfunnsnytten av kulturminner og kulturmiljøer