Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

År
2002
Forfattere
Nilsson, M.
Lindquist, S.O.
Elfström, B
Paju, M; Braunerhjelm, L. Grundberg, J.
Institusjon
CERUM, Universitetet i Umeå
Nr
49/2002
Næring
Land
Sverige
Type
Working Paper
Abstrakt / Utdrag

Denna skrift utgör resultatet av ett seminarium ”KULTURARVET SOM RESURS FÖR REGIONAL UTVECKLING” som CERUM arrangerade i samarbete med Riksantikvarieämbetet den 16. maj 2002. Seminariet utgör en del i det forskningsprojekt med samma rubrik, som Riksantikvarieämbetet initierade 2001. Arbetet med seminariet har stärkt vår uppfattning om värdet av ett utbyte mellan olika forskningsinriktningar och regelbunden redovisning av empiriskt material. Målsättningen är att tillföra och utveckla hypoteser som kan stärka teoribildningen på området. Rapporten redovisar ett antal studier som ger läsaren en orientering över svenska arbeten och resultat samt möjliga forskningsinriktningar i framtiden.