Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Holm, A.
Institusjon
NIBR
Nr
2016:7
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Verdiskaping, Samfunnsutvikling
Abstrakt / Utdrag

Med utgangspunkt i både nasjonale og internasjonale studier er spørsmålet hvordan kulturarv kan representere en ressurs inn i samfunnsutviklingen samt hva som er kritiske faktorer for å lykkes i å sikre de verdier som ligger i kulturarven. I studien fremkommer bred dokumentasjon på at kulturarv bidrar både til økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell verdiskaping, samtidig som kommunene har en viktig rolle i verdiskapende prosesser lokalt, særlig gjennom sin rolle som reguleringsmyndighet.