Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Gran, A.
Torp, Ø.
Theie, M.G.
Institusjon
BI Centre for Creative Industries
Nr
nr 1
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Verdiskaping, Statistikk
Abstrakt / Utdrag

 I denne kartleggingen har vi omorganisert bransjene i den kreative næringen og gjort en rekke endringer i populasjonen. Den nye bransjeinndelingen er inspirert av EYs (tidligere Ernst & Young) kartlegginger av næringen i EU og globalt, men den er ikke identisk. Vi benytter konsekvent begrepet "kreativ næring" i entall når vi sikter til hele næringen, mens vi bruker bransjebegrepet for den kreative n.ringens undergrupper.

Vi ser på perioden 2008-2014 og måler primært verdiskaping og sysselsetting - både på næringsnivå og per bransje. Følgende bransjer utgjør den kreative næringen i denne kartleggingen: Arkitektur, aviser og magasiner, bok, dataspill, film, musikk, reklame og event, TV og radio, utøvende virksomhet (scenekunst, orkester, opera og ballett/dans), utdanning og undervisning (innenfor denne næringen) og visuell virksomhet (kunst, design, museum og kulturarv).