Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Oslo Economics
Publisert i/av
Oslo Economics
Nr
OE-rapport 2014-12
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Konsekvensanalyse, Analyse, MVA, Bøker
Abstrakt / Utdrag

På oppdrag fra Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen og norske forfatter- og oversetterforeninger har Oslo Economics utredet konsekvensene av å innføre en teknologinøytral mva.- sats. Vi har sett på to ulike scenarier; én der mva.- satsen settes til null prosent og én der satsen settes til åtte prosent. Som sannelikningsgrunnlag har vi benyttet dagens mva.-regime, dvs. mva.-fritak for trykkede bøker og 25 prosent mva. e-bøker.