Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Paulsen, H.
Institusjon
Norges Handelshøyskole
Publisert i/av
Norges Handelshøyskole
Næring
Land
Norge
Type
Masteroppgave
Nøkkelord
Konkurranseforhold, Bokhandel, Fastprissystemet, Konsumenter, Norsk bokbransje, Bokavtale, Videresalgspris, Konkurranseparametre
Abstrakt / Utdrag

I norsk bokbransje er det gitt fritak fra konkurranselovens §10 for bruk av bindende videresalgspris. Bransjen har selv utarbeidet det de kaller Bokavtalen, som blant annet omhandler bruk av faste priser, leveringsplikt og ulike abonnementsordninger for bokhandlenes innkjøp.

Denne avhandlingen tar for seg hvordan bransjens konkurranseforhold påvirkes, og hvilke andre faktorer det legges vekt på i konkurransen med andre markedsaktører, gitt forutsetningen om bindende videresalgspris i Bokavtalen. Jeg har intervjuet ledere i 12 bokhandler for å kartlegge deres syn på dagens konkurransesituasjon og holdning til Bokavtalen. Samtidig har jeg innhentet datamateriale fra 339 konsumenter, for å undersøke deres generelle oppfatning av den norske bokbransjen og hvordan bokhandlenes konkurranseparametre påvirker deres forbruk.