Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Holm, A.
Institusjon
NIBR
Nr
2015:23
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Verdiskaping, Kulturarv
Abstrakt / Utdrag

Studien ser på særlig bykommuners muligheter for å komme i en forhandlingssituasjon overfor private aktører, med formål å sikre og videreutvikle de verdier som ligger i byenes kulturarv, over i nye prosjekter. Hvordan kan kommunene legge til rette for og støtte opp under prosesser der verdiskapning knyttet til kulturarv avhenger av private aktører?

Her fremstår kommunalt planarbeid som en nødvendig betingelse for verdiskapende prosesser, men ikke en tilstrekkelig. I tillegg må de foreligge utløsende incitamenter. Dette kan være konkrete tiltak fra kommunenes side, gjerne utformet i tett dialog med private aktører.