Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Elton, L.
Kulturdepartementet
Nærings- og Handelsdepartementet
Kommunal- og Regionaldepartementet
Publisert i/av
Kulturdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Kommunal- og Regionaldepartementet, Oslo
Næring
Land
Norge
Type
Annet
Nøkkelord
Konsum, Økonomi, Handlingsplan, Kulturløftet, Kulturnæring, Kulturnæringer, Stedsutvikling