Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Wang Gierløff, C.
Iversen, E. K.
Dombu, S. V.
Ulstein, H.
Institusjon
Menon
Nr
2016
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Kulturarv, Verdiskaping
Abstrakt / Utdrag

I dette prosjektet kartlegger Menon muligheter for verdsetting av ikke-prissatte effekter av kulturminner. Hensikten er å komme opp med et rammeverk for hvordan man kan inkludere direkte betalingsvilje, økonomisk verdiskaping og ringvirkninger for å gi en god vurdering av de økonomiske effektene et tiltak har. En slik verdsetting kan bidra til heving av kvaliteten på samfunnsøkonomiske analyser der ett eller flere tiltak påvirker kulturhistoriske verdier.