Publikasjonsdetaljer

År
2012
Forfattere
Foros, Ø.
Kind, H. J.
Institusjon
Norges Handelshøyskole
Publisert i/av
Praktisk Økonomi & Finans
Nr
28(4) 67-76
Næring
Land
Norge
Type
Artikkel
Nøkkelord
Konkurranseloven, Priser, Norsk bokbransje
Abstrakt / Utdrag

Gjennom et unntak i konkurranseloven kan norske forlag via en bransjeavtale bestemme prisen på nye bøker, og hindre at bokhandlerne konkurrerer på pris. Kritikere av avtalen hevder at dette fører til at prisene blir høyere enn de ellers ville vært, og at bransjeavtalen derfor bør avskaffes. Imidlertid er det hverken empirisk eller teoretisk grunn til å tro at bokhandlerkonkurranse i seg selv fører til lavere priser. Vi argumenterer for at avtalen bør opprettholdes, og at den både av bedrifts- og samfunnsøkonomiske årsaker bør være bransjeomfattende for å løse vertikale og horisontale problemer av kollektiv art.