Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Flatnes, A.
Hansen, T. B.
Institusjon
Oxford Research
Næring
Region
Møre og Romsdal
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
evaluering
Abstrakt / Utdrag

Program for kreative næringer i Møre og Romsdal (2013-16) er et samarbeid mellom kulturavdelingen og regional- og næringsavdelingen i fylkeskommunen, samt Innovasjon Norge. Programmet er en næringssatsing, og skal støtte opp om utvikling av arbeidsplasser innen kreative næringen ved å tilrettelegge for møteplasser, nettverk og kompetanseøkning.

Det er Oxford Researchs vurdering at program for kreative næringer er en vellykket virkemiddelsatsing. Utformingen av programmet er basert på grundige undersøkelser av behovet i næringen, slik at ressursene som tilføres næringsaktørene gjennom programmets ulike tiltak er relevante for næringen, og bidrar til å styrke deres overlevelse og konkurransekraft.

Oxford Research oppfatter at programmet har medført betydelig læring i virkemiddelapparatet når det gjelder kreativ næring og dennes virkemiddelbehov. Samarbeidet mellom fylkeskommunen og Innovasjon Norge på dette feltet er dessuten styrket som et resultat av programmet.